Končar će graditi VE snage 120 MW

Autor: N.D. Objavljeno: 21.12.2015. 🕜 12:19 Lokacija: Zagreb

Končar želi postati niskougljična kompanija

Grupa Končar na božićnom susretu s novinarima komentirala je poslovnu 2015., najavila očekivanja za iduću godinu a predsjednik Uprave, Darinko Bago najavio je da je tvrtka odlučila krenuti putem preobrazbe u niskougljičnu kompaniju, koja će u budućnosti sve potrebe za energijom zadovoljavati sama. Kao jedan od tih poteza najavljena je gradnja vjetroelektrane Rust, snage 120 MW, za koju je ovjeren glavni projekt i ide se na ishođenje lokacijske dozvole. Ta vjetroelektrana, na području Dinare, bi se trebala graditi u šest faza. Končar je objavio i da će na Visu graditi FN elektranu snage 2 MW u vrijednosti 3 mil. eura, za koju se također ishođuje lokacijska elektrana. Kad je riječ o poslovnim rezultatima za ovu godinu konsolidirani prihodi procijenjuju se na 3 mlrd. kuna, što je 15% više nego godinu prije. Na domaćem tržištu tvrtka je ostvarila prodaju vrijednu 1,7 mlrd. kuna, a konsolidirana dobit prije poreza procjenjena je na 148,6 mil. kn. Stanje ugovorenih poslova pri kraju godine procjenjuje se na 3,6 mlrd. kuna. Končar je investirao 124 mil. kn, od čega 40% u razvoj. Ove godine razvijena je nova generacija sustava monitoringa transformatora na temelju vlastitih hardverskih i softverskih rješenja, optimirano je tehničko rješenje sinhronog generatora s cilindričnim rotorom za male hidroelektrane. Također, razvijena je serija naponskih transformatora velike snage sa sniženim gubicima.

TAGOVI