Kreće potraga za naftom i plinom u BiH

Autor: B.O. Objavljeno: 30.09.2019. 🕜 10:08 Lokacija: Sarajevo (Bosna i Hercegovina)

Blokovi obuhvaćaju prostor Panonskog bazena i Dinarida

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine objavit će u listopadu međunarodni javni poziv za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju nafte i plina u FBiH. Raspisivanju poziva prethode promocije na kojima će biti predstavljen potencijal blokova za koje se raspisuje koncesija te zakonski uvjeti i dr. Prva promocija se održava u Sarajevu, 1. listopada, a potom u Ankari, Londonu i Budvi. 

Natječajna dokumentacija za objavljivanje javnog poziva za dodjelu koncesije je završena u roku, a postupak javnog nadmetanja će biti proveden za četiri bloka na prostorima Panonskog bazena i Dinarida


Rok od pola godine

Ukupna površina bokova je 4951 km2 od kojih dva obuhvaćaju prostor Posavskog kantona (blok BiHPo1 površine 110 km2 na području Odžaka, i blok BiHPo2 površine 93 km2 na području Orašja i Domaljevca). Treći blok obuhvaća sjeverni dio Tuzlanskog kantona (blok BiHTz, 1511 km2), a četvrti prostor Hercegovačko-neretvanskog i Zapadnohercegovačkog kantona (blok BiHD1, 3237 km2). 

Preuzimanjem natječajne dokumentacije, naftne kompanije će imati rok od pola godine za pripremu i dostavljanje ponuda Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije, javlja vlada FBiH.

TAGOVI