Mali poduzetnici zbog neznanja plaćaju znatno višu cijenu električne energije

Autor: N.D. Objavljeno: 01.10.2019. 🕜 14:10 Lokacija: Zagreb

Uskoro nova potpora za veće potrošače električne energije

Vrlo velik broj malih poduzetnika s potrošnjom do 20 kW, koji se nalaze u zajamčenoj opskrbi, plaća znatno višu cijenu električne energije nego što bi plaćali da odaberu tržišnog opskrbljivača. Takvih kupaca je 2018. bilo između 70.000 do 80.000 koji troše oko osam posto električne energije koja se isporučuju poduzetništvu, a mahom je riječ o malim kupcima koji su se zakonskim izmjenama našli u toj kategoriji. Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA) je ovogodišnjim izmjenama metodologije uklonila tržišnu anomaliju koja je u jednom momentu cijene u zajamčenoj opskrbi učinila atraktivnijim od tržišnih. 

Skupa zajamčena opskrba

"Sada je poduzetniku u prva dva mjeseca nakon ulaska u zajamčenu opskrbu električna energija donekle povoljna, a nakon toga njezina cijena raste za 35 do 45% u odnosu na cijenu koja se može dobiti od tržišnih opskrbljivača", rekao je Srđan Žutobradić iz HERA-e na HGK-ovoj radionici o tržištu električne energije. No, čini se da ni ti trendovi nisu mobilizirali kupce koji su zapeli u zajamčenoj opskrbi, pa HERA razmatra druge mehanizme. Stopa promjene opskrbljivača u kategoriji poduzetništvo lani je iznosila 15,7%, a poteškoća uglavnom nema. Ovogodišnjim smanjenjem mrežarine poduzetnicima s ravnomjernim korištenjem mreže tarifni model crveni povoljniji je od TM bijeli, istaknuo je Žutobradić. 

Nova potpora

Govora je bilo i o skorašnjem uvođenju nove potpore za poduzetnike, koji će odlukom Vlade moći ostvariti značajno oslobođenje od plaćanja naknade za obnovljive izvore energije koja iznosi 0,105 kn/kWh. Iz te naknade isplaćuju se poticaji proizvođačima energije iz obnovljivih izvora. Resorno ministarstvo taj je program poslalo u Bruxelles na odobrenje, a optimistično, mogao bi ići u primjenu početkom iduće godine, rekao je Ozren Fućak iz HROTE-a. Naime, Europska unija dozvoljava maksimalni intenzitet ove potpore do 85% i minimalni od 20%, a u EU u primjeni je već godinama. Hrvatska ga iz nekog razloga nije još uvela, čime su naši poduzetnici manje konkurentni na tržištu. 

Spora birokracija


Od potpore u vidu popusta na naknadu za OIE koristi mogu imati oni koji troše barem 1 GWh električne energije godišnje, uz uvjet da zadovolje kriterije energetskog i trgovinskog intenziteta. HROTE je analizom prošlogodišnjih podataka s Fine došao do podatka da bi u Hrvatskoj moglo biti 103 potencijalna korisnika ovog poticaja, a predlaže se da iznos potpore bude u omjeru 20%, 40% i 60%. "Kada bi išli na omjer potpora 40-60 i 80% HROTE bi za isplatu poticaja proizvođačima zelene energije 2023. i 2024. bio u minusu od 40 mil. kn, dok bi uz niži iznos potpora isplata naknade proizvođačima bila održiva, a HROTE-ovi prihodi balansirani.", istaknuo je Fućak. Svi zainteresirani poduzetnici će kroz upravni postupak moći tražiti umanjenje naknada za OIE na bazi podataka o poslovanju i potrošnji iz protekle tri godine. Ipak, do donošenja Uredbe koja regulira ovu potporu, potrebno je donijeti Program državnih potpora i Uredbu o kvotama za OIE, a oba dokumenta još nisu donesena.

Poskupljenje

To nije jedina izmjena koju veliki potrošači električne energije mogu očekivati, a druga nije nimalo ugodna. Naime, obveznici ishođenja dozvola za emisije stakleničkih plinova sada plaćaju 0,007 kn/kWh, a njihova naknada morat će se povećati na barem 20% naknade koju plaćaju ostali (0,105 kn/kWh). S obzirom da je i ovo potpora, poduzetnici će moći birati hoće li ostvariti potporu na jedan ili drugi način, ovisno o tome što im je isplativije. Riječi je bilo i radu CROPEX-a, hrvatske burze električne energije. Ivica Toljan je najavio da će se u studenom burza povezati na intraday trgovanje u kojem je moguće energijom trgovati i 20 minuta prije isporuke. Burza svakih nekoliko dana ima slučaj negativnih cijena, a očekuje se da će ove godine preko burze biti protrgovano između 6-7 TWh, što je komercijalna vrijednost električne energije na razini 250 mil. eura. 

TAGOVI