MINGOR je objavio koje je obnovljivce odbio

Autor: Ege Objavljeno: 27.10.2022. 🕜 12:28 Lokacija: Zagreb
  • Izvor:

Država odbila više od dvije tisuće MW projekata u zelenoj energiji

MINGOR energetskog odobrenja
 
Riječ je o projektima koji su konkurirali za energetska odobrenja, a popis ne navodi razloge odnijenja projekata već samo, niti ime projekta već samo developera, snagu i vrstu tehnologije. Gledajući zbirno po tehnologijama odbijeno je 1.510,5 MW sunčanih elektrana, 684 MW vjetroelektrana, 85 MW kogeneracija i 150 MW hidroelektrana.
 
Mnogo odbijenih
 
Među odbijenim projektima ističe se HEP-ova hidroelektrana od 150 MW, kao i kogeneracija od 85 MW. Tvrtka Poštak odbijena je za 200 MW vjetroelektrane, tvrtka Krš za 60 MW VE, kao i El Sun Energy za 950 MW sunčane elektrane. Ti će projekti očigledno morati ići prema članku 17. Zakona o tržištu električne energije, gdje je procedura puno kompleksnija a još nije objavljen podzakonski akt koji će određivati natječaj za taj postupak. Do sada je MINGOR od početka ožujka izdao tek dvadesetak energetskih odobrenja od više od 200 zaprimljenih, a ako se odbije odbijene i do sada izdane preoizlazi da treba izdati još cca 150 energetskih odobrenja. 
 
Cijeli postupak izaziva dosta revolta i frustracije u toj industriji, jer projekti bez energetskog odobrenja stoje, a Hrvatska riskira da ne ispuni nacionalno obvezujue EU ciljeve u OIE.
 
 

TAGOVI