MOL: Ne želimo prodati Inina polja u Siriji

Autor: N.D. Objavljeno: 19.01.2012. 🕜 07:49 Lokacija: Budimpešta (Mađarska)

MOL i INA najoštije demantirali informaciju da se razmatra prodaja Ininih polja u Siriji

I Ina i MOL demantirali su informacije Jutarnjeg lista da MOL razmatra prodaju Sirijskih naftnih polja Rusima. "MOL Grupa kategorički odbacuje bilo kakve spekulacije o prodaji polja u Siriji. Nema, niti je ikada imala namjeru oslabiti Inu ili umanjiti njen značaj. Upravo suprotno, cilj MOL Grupe je Inu učiniti snažnijom i boljom, kako bi bila pravi pokretač hrvatskog gospodarstva. Prema Ininom dioničarskom ugovoru, svaka odluka o strateškoj imovini tvrtke, kao što su projekti u Siriji, može se donijeti isključivo zajednički od strane dva najveća dioničara u Ini, Mola i Vlade Republike Hrvatske. Inini rezultati govore sami za sebe. MOL Grupa je tako radila do sada, a isto će nastaviti i u budućnosti. Uspjeh projekta u Siriji najbolji je primjer plodne diplomatske, tehnološke i poslovne suradnje dviju neovisnih srednjoeuropskih država, Mađarske i Hrvatske, i njihovih najvećih energetskih kompanija. Nema razloga da se to mijenja na bilo koji način. ", kažu u MOL-u koji priču proglašava besmislicom. I Ina j požurila s demantijem. INA ne razmatra prodaju naftnih i plinskih polja te takva mogućnost nije razmatrana ni na kojoj upravljačkoj razini, uključujući i Upravu i Nadzorni odbor. Potencijalna prodaja imovine takvih razmjera zahtijevala bi podršku oba najveća Inina dioničara, Vlade i MOL-a. Stoga, niti jedan dioničar ne može sam razmatrati takav poslovni potez. INA snažno podupire razvoj projekta u Siriji kao jednom od najuspješnijih inozemnih projekata u koje je uložila značajne financijske resurse i stručne kapacitete. Ipak, valja napomenuti kako su u članku spekulacije o vrijednosti sirijskog projekta značajno preuveličane. Zbog eskalacije političkih nemira u Siriji u posljednjih nekoliko mjeseci INA posebnu pozornost posvećuje svojim aktivnostima u toj zemlji te na dnevnoj bazi analizira razvoj događaja kako bi bila spremna pravovremeno reagirati na bilo kakve promjene koje mogu utjecati na poslovanje i sigurnost zaposlenika INA Grupe. Uzimajući u obzir trenutne okolnosti, naš najvažniji prioritet je sigurnost zaposlenika INA Grupe koji rade na različitim lokacijama u Siriji. Zbog toga smo pripremili detaljan i kompleksan plan evakuacije za moguće povlačenje, ovisno o političkoj i sigurnosnoj situaciji u zemlji.", stoji u priopćenju.