Nastavlja se akcija kontrole kvalitete goriva

Autor: N.D. Objavljeno: 15.01.2015. 🕜 13:22 Lokacija: Zagreb

Tri od pet ranije nevaljalih uzoraka superanalizom potvrđeni kao nekvalitetni

Inspekcija Ministarstva gospodarstva nastavlja akciju kontrole kvalitete goriva na hrvatskim benzinskim postajama. Danas su inspektori uzeli 50 uzoraka goriva na 25 benzinskih postaja u državi, razmjerno tržišnom udjelu, a analizu goriva opet će provesti za to akreditirani Zavod za ispitivanje kvalitete (ZIK). "Protekla akcija Oktan je pokazala da postoje benzinske postaje koje prodaju gorivo koje ne udovoljava graničnim parametrima za kvalitetu proizvoda na tržištu, tim više imamo opravdanje da s ovom akcijom kontinuirano nastavimo. Interes nam je da na tržištu nema goriva loše kvalitete i da potrošači toče kvalitetna goriva jer kvaliteta je jedan od ključnih parametara u bitki za kupce na otvorenom tržištu", rekao je Ismar Avdagić, pomoćnik ministra za inspekcijske poslove.
MINGO je dobio neslužbene rezultate superanalize pet uzoraka goriva iz prethodne akcije Oktan iz prosinca, koji su se tada pokazali nezadovoljavajućima. Ta analiza, čiji detaljni rezultati će biti prezentirani za tjedan dana, pokazala je da tri od pet uzoraka iste dvije tvrtke i dalje ne udovoljavaju graničnim vrijednostima. MINGO nije naveo o kojim tvrtkama je riječ no podsjećamo, tada su analize pokazale da je riječ o gorivu uzetom na benzinskim postajama tvrtke Crodux i Naftne crpke ulice iz Županje. Dva od pet uzoraka u ovoj superanalizi odgovarala su graničnim vrijednostima. U MINGO-u kažu da su četiri uzorka testirana u neimenovanom stranom akreditiranom laboratoriju, a jedan je testiran u Hrvatskoj. Ministartsvo je najavilo da će nakon dobivanja službenog nalaza superanalize podnijeti optužni prijedlog protiv dva trgovca, što je redovna zakonska procedura. Na pitanje kako je moguće da su ranije ZIK-ove analize pokazale da dva uzorka nisu u skladu s normama o kvaliteti, a superanaliza pokazuje zadovoljavajuću kvalitetu uz uobičajena odstupanja, direktor ZIK-a Dragan Sabljić je rekao da je riječ o mjernoj nesigurnosti jer ni jedan laboratorij neće dati posve iste rezultate kao onaj prethodni laboratorij, odnosno da to ovisi o tumačenju rezultata analize. Odgovarajući na tvrdnje vlasnika Croduxa Ivana Čermaka da su testovi u tri akreditirana laboratorija u Ljubljani, Beču i Pragu pokazala da su dizelska goriva vrhunske kvalitete i odgovaraju navodno sporni uvjet filtrabilnosti, Sabljić je rekao da ne mora biti sporno da su Čermakovi rezultati dobri i da to ne ukazuje da su laboratoriji koji su otkrili nepravilnosti radili loš posao. Iz ZIK-a se pitaju je li Čermak uistinu dao na kontrolu isti uzorak jer pri kontroli se uzimaju tri litre uzorka - jednu zadržava inspektor, jednu trgovac, a treća ide na analizu - pa je pitanje je li u litri goriva koju su zadržali u Croduxu bilo dovoljno uzorka za analizu za sve parametre. "Ne sumnjamo da će se svi naši rezultati potvrditi", rekao je Sabljić, priznajući da ZIK nije akreditiran za sve metode, ali to prema Uredbi o kvaliteti goriva i ne mora biti. Kako bi se obranili od napada iz Croduxa i u ZIK-u su naručili dodatne kontrole kvalitete istih uzoraka goriva.

TAGOVI