NE Krško dovršava projekt uvođenja suhog skladištenja istrošenog goriva

Autor: N. D. Objavljeno: 20.03.2023. 🕜 12:00 Lokacija: Krško (Slovenija)
  • suho skladište za istrošeno radioaktivno gorivo
    Izvor: NE Krško

Već ove jeseni prve će bačve biti unesene u novo suho skladišta istrošenog goriva

NE Krško je dobio okolišnu suglasnost za produljenje svog pogonskog vijeka za dodatnih 20 godina do 2043. U skladu sa slovenskim zakonodavstvom odvija se treći periodički sigurnosni pregled, kojim Uprava RS za nuklearnu sigurnost provjerava, da li NEK ispunjava kriterije za rad tijekom sljedećih deset godina, a radi se i na suhom skladištu istrošenog goriva koje će u pogon biti pušteno na jesen. U skladu sa slovenskim zakonodavstvom odvija se treći periodički sigurnosni pregled, kojim Uprava RS za nuklearnu sigurnost (URSJV) u skladu sa standardima Međunarodne agencije za atomsku energiju provjerava, da li NEK ispunjava kriterije za rad sljedećih deset godina. Treći periodički sigurnosni pregled obuhvaća područja objekta, sigurnosnih analiza, rada i uporabe pogonskih iskustava, vođenja, okoliša, fizičke zaštite i zaštite od zračenja, trebao bi prema predviđanjima završiti krajem godine. NEK je objavo i da uvodi suho skladište istrošenog goriva, čime će se ispuniti si uvjeti i poštivati odluke pravnih tijela za produljenje rada NEK, kažu u NEK-u u petak. 

Uvođenje suhog skladištenja istrošenog goriva predstavlja prelazak od aktivnih rješenja na pasivna, jer za omogućavanje hlađenja nije potreban bilo kakav dodatni uređaj, sustav ili energent. U svijetu je prihvaćeno kao najprimjerenije i prošireno privremeno skladištenje istrošenog goriva. Premještanjem prvih 592 goriva elementa u suho skladište završit će se ove jeseni projekt suhog skladišta istrošenog goriva. 
Striktna procedura

Za uvođenje suhog skladišta potrebno je bilo provesti više pravnih postupaka sukladno prostornom, okolišnom, građevinskom i nuklearnom zakonodavstvu. Postupak promjena i dopuna Prostornog plana NEK, uključio je cjelovitu prosudbu utjecaja na okoliš i prekogranično savjetovanje sa Hrvatskom i Austrijom, uspješno je završen u ožujku 2020, a ishođen je i građevinska dozvola a nakon gradnje dobiveno je i rješenje URSJV. 


Suho skladište je zgrada, velika 50 x 70 x 20 metara. Debljina armirane betonske temeljne ploče je 1,75 metara i uključivši i obodne zidove osigurava zaštitu od poplave te omogućava sidrenje skladišnih spremnika. Osigurano je mjerenje zračenja i temperature a ugrađena je i infrastruktura za nadzor Međunarodne agencije za atomsku energiju.

Istrošeni gorivi elementi bit će uskladišteni u posudi za zbrinjavanje istrošenih gorivih elemenata u kojoj će biti helijeva atmosfera. U svakoj takvoj posudi bit će 37 istrošenih gorivih elemenata. Debeli betonski plašt spremnika u koji će biti stavljena posuda sa istrošenim gorivim elementima bit će ujedno i mehanička i radiološka zaštita. Hlađenje će biti osigurano bez rada rashladnih sustava, sa cirkuliranjem zraka između posude sa istrošenim gorivim elementima i plašta spremnika. 

Robusna izvedba spremnika štiti od ekstremnih vremenskih prilika, od opasnosti od potresa te mogućeg pada komercijalnog zrakoplova. Tehnološko rješenje osigurava visoku razinu sigurnosti radnika i okoliša prilikom premještanja istrošenih gorivih elemenata iz bazena u spremnike, tijekom transporta spremnika od zgrade u kojoj je bazen za istrošeno gorivo do suhog skladišta, prilikom premještanja u suho skladište i cijelo vrijeme privremenog skladištenja. Izabrano tehnološko rješenje omogućava i transport gorivih elemenata ubuduće za potrebe trajnog rješenja. U prvoj kampanji, do jeseni, u suho skladište će se premjestiti 16 spremnika u kojima će biti 592 istrošena goriva elementa. Premještanje će nadzirati URSJV, a pratit će ga i ovlaštene organizacije, kažu u NEK.

 

TAGOVI