NE Krško je u srpnju radio sa stopostotnim učinkom

Autor: N. D. Objavljeno: 21.08.2023. 🕜 11:00 Lokacija: Vrbina (Slovenija)
  • Pogled na postrojenja NE Krško i rijeku Savu (izvornik: NE Krško, 2023.)

• NE Krško, GEN Energija, nuklearne elektrane
    Izvor: NE Krško

Usprkos poplavnom valu početkom kolovoza nuklearne elektrana nije imala poteškoća s radom

Nuklearna elektrana Krško je u srpnju proizvela 535 888,8 MWh bruto električne energije na izlasku generatora odnosno 510 027,8 MWh neto električne energije. U tom je mjesecu proizvodnja bila za 2 % iznad planirane (500 000 MWh).

Faktor raspoloživosti bio je stopostotni. Elektrana je radila unutar ograničenja tehničkih specifikacija, a svi su sigurnosni sistemi bili operabilni.

U srpnju se rijeka Sava zagrijavala zbog rada NEK prosječno za 1,8 ºC, a najviše za 3 ºC od dozvoljena 3 ºC.

Zbog  velikih poplava, koje su zahvatile velik dio Slovenije, Nuklearna elektrana Krško u kolovozu je radila punim kapacitetom zbog visokog vodostaja rijeke Save. Zbog velikog protoka i visokog vodostaja rijeke Save, tijekom akumulacije u NEK, sukladno Zaštiti i Plana spašavanja 4. kolovoza povećan je stupanj pripravnosti stožera ili je proglašeno izvanredno stanje, ali je idućeg dana, zbog smanjenja razine i protoka Save i najava nadležnih institucija o daljnjeg smirivanja hidroloških prilika i ispunjavanja ostalih propisanih uvjeta, povećani stupanj pripravnosti otkazan.

 

Izvor: NE Krško

 

Najveća ukupna dopuštena godišnja radioaktivnost u tekućim ispustima iznosi 45 TBq. Od toga je udio za tritij u srpnju iznosio 1,67 %, a ukupni godišnji udio do kraja srpnja 3,67 %. Za ostale radionuklide, čija je dopusna godišnja radioaktivnost 100 GBq, udio u proteklom mjesecu iznosio je 0,0003 %, a godišnje 0,0044 %.

Cjelogodišnji utjecaj na stanovništvo zbog ispuštanja radioaktivnih tvari ograničen je godišnjom dozom od 50 μSv za pojedinca iz kritične skupine stanovništva. Ocijenjeni utjecaj  u srpnju iznosio je 0,12 % i 0,69 % godišnje doze od dopusne doze na udaljenosti od 500 m.

U tom je mjesecu uskladišteno 4,8 m3 nisko i srednje radioaktivnog otpada.

 

Kako je priopćeno iz NEK-a, elektrana radi kontinuirano i punim kapacitetom od završetka redovnog remonta početkom studenoga 2022. Pritom ističu da je raspoloživost nuklearne elektrane već u prošlosti bila iznimnog gorivnog ciklusa, budući da je elektrana neprekidno radila 513 dana, unatoč ekstremnim okolnostima s kojima smo se već susreli prošle godine, poput izrazito niske hidrologije rijeke Save i dugotrajnih toplinskih valova.

 

 

TAGOVI