NE Krško testirao plinske agregate u otočnom radu

Autor: N.D. Objavljeno: 03.05.2021. 🕜 12:35 Lokacija: Krško (Slovenija)

Energeti otok TE Brestanica-NEK funkcionira dobro

U sklopu planiranih aktivnosti u Nuklearnoj elektrani Krško, u sklopu remonta NEK-a 29. travnja TE Brestanica (TEB) je uspješno testirala plinske generatore iz bezaponskog stanja s otočnim napajanjem za dio nuklearne elektrane koja ima vlastitu uporabu elektrane. Tijekom ispitivanja pokretanja plinskih generatora iz beznaponskog stanja u TEB-u su se aktivirali plinski generatori PB6 i PB2, koji su nakon 16 minuta od zahtjeva za pokretanje počeli emitirati potrebnu električnu energiju na uspostavljeni energetski otok TEB - NEK, objavio je Naš stik. 

Ispitivanje je provedeno u predviđenom roku od 20 minuta od zahtjeva za angažman plinskih jedinica do uspostavljanja napona u NE Krško, gdje su se opterećenja jedinica u otočnom načinu rada obavljala prema protokolu ispitivanja. Ispitivanje je provedeno u skladu s uputama i postupcima otočnog rada TEB-a kako bi se pokrilo potrebno vlastito korištenje NEK-a. Ovim testom TEB je potvrdio svoju ulogu u osiguravanju nuklearne sigurnosti i dokazao da može pouzdano i glatko opskrbiti Nuklearnu elektranu Krško električnom energijom za vlastitu uporabu.

Inače, NEK je u ožujku proizveo 540.811,1 MWh bruto električne energije na izlasku generatora odnosno 514.646,3 MWh neto električne energije. U tom je mjesecu proizvodnja bila za 0,9 % iznad planirane (510000 MWh). Faktor raspoloživosti bio je 100-postotni. Elektrana je radila unutar ograničenja tehničkih specifikacija a svi su sigurnosni sistemi bili operabilni.

TAGOVI