NE Krško: U svibnju proizvodnja malo iznad planirane

Autor: A.H. Objavljeno: 16.06.2017. 🕜 18:54 Lokacija: Krško (Slovenija)

Elektrana je u svibnju radila unutar ograničenja tehničkih specifikacija

NE Krško je u svibnju 20 1 7 . proizvela  5 38782 , 8 M Wh bruto električne energije na izlasku generatora, odnosno 5 1 3032 , 6 MWh neto elektr ične energije. U tom je mjesecu proizvodnja bila za 0 , 6 % iznad planirane ( 510 000 MWh). Faktor raspoloživosti bio je 100 - postotni, i faktor iskorištenja bio je 100 - postotni . Elektrana je radila unutar ograničenja tehničkih specifikacija. Svi su sigurnosni sistemi bili operabilni. U svibnju se rijeka Sava zagrija vala zbog rada NEK prosječno za 2 , 1 ºC , a najviše za 3 ºC od dozvoljena 3 ºC. Najveća ukupna dopusna godišnja radioaktivnost u tekućim ispustima iznosi 45 TBq. Od toga je udio za tritij u svibnju iznosio 0, 0000 1 11 %, a ukupni godišnji udio do kraja svibnja 0 , 988 %. Za ostale radionuklide, čija je dopusna godišnja radioaktivnost 100 G Bq, udio u proteklom mjesecu iznosio je 0,00 0 494 %, a godišnje 0, 0 0 202 %. Cjelogodišnji utjecaj na stanovništvo zbog ispuštanja radioaktivnih tvari ograničen je godišnjom dozom od 50 μSv za pojedinca iz kritične skupine stanovništva. Ocijenjeni utjecaj u svibnju iznosio je 0, 1 3 % i 0 , 75 % godišnje doze od dopusne doze na udaljenosti od 500 m. U tom je mjesecu uskladišteno 7 paketa ( 1 , 456 m 3 ) nisko i srednje radioaktivnog otpada, priopćeno je iz NEK-a.

TAGOVI