NEK: izvješće za kolovoz

Autor: A.H. Objavljeno: 17.09.2013. 🕜 12:54 Lokacija: Krško (Slovenija)

U kolovozu je proizvodnja bila za 0,52% iznad planirane

NE Krško je u kolovozu proizvela 527196,4 MW h bruto električne energije na izlasku generatora odnosno 497552,6 MW h neto električne energije. Kako je priopćeno iz NEK-a, u tom je mjesecu proizvodnja bila za 0,52% iznad planirane (495000 MW h). Faktor raspoloživosti bio je 100-postotni, a faktor iskorištenja 97,2-postotni i elektrana je radila unutar ograničenja tehničkih specifikacija i svi su sigurnosni sistemi bili operabilni.  U kolovozu se rijeka Sava zagrijavala zbog rada NEK prosječno za 2,6 ºC, a najviše za 3 ºC od dozvoljena 3,5 ºC (privremena dozvola ARSO-a br. 35436-1/2013-5 od 20. 8. 2013.). Najveća ukupna dopusna godišnja radioaktivnost u tekućim ispustima iznosi 45 TBq. Od toga je udio za tritij u kolovozu iznosio 6,66 %, a ukupni godišnji udio do kraja kolovoza 12,86%. Za ostale radionuklide, čija je dopusna godišnja radioaktivnost 100 GBq, udio u proteklom mjesecu iznosio je 0,001%, a godišnje 0,00855%. Cjelogodišnji utjecaj na stanovništvo zbog ispuštanja radioaktivnih tvari ograničen je godišnjom dozom od 50 μSv za pojedinca iz kritične skupine stanovništva. Ocijenjeni utjecaj u kolovozu iznosio je 0,14 % i 2,06 % godišnje doze od dopusne doze na udaljenosti od 500 m. U tom je mjesecu uskladišteno 10 paketa (2,08 m3) nisko i srednje radioaktivnog otpada. 

TAGOVI