Njemačka i Mađarska na EU sudu zbog Trećeg energetskog paketa

Autor: N.D. Objavljeno: 20.07.2018. 🕜 09:21 Lokacija: Bruxelles (Belgija)

Njemački energetski regulator nije sasvim neovisan u određivanju mrežnih tarifa

Često mislimo da smo najgori kad je riječ o transponiranju EU zakonodavstva u domaću legislativu, no države članice zbog toga završavaju na Sudu Europske unije, što se Hrvatskoj još nije dogodilo, a u ovom slučaju "na tapeti" su Njemačka i Mađarska. Europska komisija Sudu EU uputila je predmet protiv Njemačke kako bi se osigurala pravilna provedba Direktive o električnoj energiji (Direktiva 2009/72/EZ) i Direktive o plinu (Direktiva 2009/73/EZ). Obje su direktive dio Trećeg energetskog paketa i sadržavaju ključne odredbe za pravilno funkcioniranje energetskih tržišta. Njemačka nije osigurala potpuno pridržavanje pravila o nadležnostima i neovisnosti nacionalnog regulatornog tijela. Prije svega, regulatorno tijelo nema potpunu slobodu odlučivanja pri određivanju mrežnih tarifa i ostalih uvjeta za pristup mrežama i uslugama uravnoteženja jer su brojni elementi za određivanje tih tarifa i uvjeta u velikoj mjeri utvrđeni detaljnim propisima koje je donijela savezna vlada. Nadalje, Njemačka je nepravilno prenijela u nacionalno zakonodavstvo nekoliko zahtjeva u pogledu modela razdvajanja neovisnih operatera prijenosnog sustava. Npr., pravila o neovisnosti osoblja i uprave operatera nisu potpuno u skladu s tim direktivama, a iz definicije vertikalno integriranog poduzeća pogrešno su isključene aktivnosti izvan EU-a. Službena opomena Njemačkoj upućena je u veljači 2015., a obrazloženo mišljenje u travnju 2016. 
S obzirom na to da još nije postignuta usklađenost s pravom EU-a, Komisija je odlučila uputiti te predmete Sudu. Komisija upućuje Sudu i predmet protiv Mađarske zbog njezina zakonodavstva o tarifama za energetsku mrežu. U Trećem energetskom paketu propisuje se da tarife koje operatori mreže naplaćuju za upotrebu elektroenergetskih i plinskih mreža moraju biti regulirane kako bi se spriječilo protutržišno postupanje, a nacionalnim se regulatornim tijelima povjerava određivanje tih tarifa ili metodologije njihova utvrđivanja. Komisija je ustanovila da se prema mađarskom zakonu neke vrste troškova izuzimaju pri izračunu tarifa za elektroenergetske i plinske mreže, što je kršenje načela povrata troškova naplatom tarifa, propisanog uredbama o električnoj energiji i plinu. Osim toga, Komisija je ustanovila da je Mađarska donijela izmjene svojeg zakonodavstva u području energetike kojima se ugrožava pravo tržišnih subjekata na potpuno sudsko preispitivanje odluka nacionalnog regulatornog tijela o mrežnim tarifama. Komisija je u vezi s tim pitanjima Mađarskoj u veljači 2015. uputila službenu opomenu, a zatim i dva obrazložena mišljenja, u prosincu 2016. i travnju 2017. S obzirom na to da još nije postignuta usklađenost s pravom EU-a, Komisija je odlučila uputiti te predmete Sudu. 

TAGOVI