Cijena litre benzina od danas viša

Autor: B. O. Objavljeno: 26.03.2024. 🕜 08:58 Lokacija: Zagreb
  • Detalj benzinske postaje (izvornik: Perry Correll / Shutterstock, 2007.)

• benzinske postaje, naftni derivati, gorivo
    Izvor: Perry Correll / Shutterstock

Cijena dizela nepromijenjena je u odnosu na prethodno četrnaestodnevno razdoblje

Vlada je na telefonskoj sjednici koja je održana jučer donijela novu Uredbu o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata. U skladu s tom uredbom, najviše maloprodajne cijene računaju se po formuli prema osnovnoj cijeni fosilnog goriva u prethodnom četrnaestodnevnom razdoblju, s ograničenom premijom od 0,1245 eura po litri za dizelsko i benzinsko gorivo, 0,0781 euro po litri za plavi dizel, 0,8229 eura po kilogramu za smjesu propan-butan za boce, odnosno 0,3716 eura po kilogramu za velike spremnike.

Uredba stupa na snagu prvoga dana od objave, a takav režim vrijedi sljedećih 14 dana, izvijestila je Vlada.

Nova cijena benzinskog goriva tako od danas iznosi 1,52 eura po litri te je viša za 0,03 eura u odnosu na prethodno četrnaestodnevno razdoblje. Zatim, cijena dizelskog goriva iznosi 1,45 eura po litri te je nepromijenjena u odnosu na prethodno promatrano razdoblje, kao i cijena plavog dizela koja ostaje ista, tj. 0,91 euro po litri.

 

Premije energetskih subjekata

Nova cijena ukapljenog naftnog plina (UNP; smjesa propan-butan) za spremnike je 1,18 eura po kilogramu te je manja za 0,01 euro po kg. Cijena po kilogramu za UNP za boce pak iznosi 1,74 eura i manja je za 0,01 euro po kg. 

Da nema mjera Vlade te da se maloprodajne cijene u potpunosti slobodno formiraju na razini premija energetskih subjekata prije prve Uredbe, one bi iznosile 1,64 eura po litri za benzinsko, 1,61 euro po litri za dizelsko gorivo, jedan euro po litri za plavi dizel, 1,42 eura po kilogramu UNP-a za spremnike te 2,05 eura po kilogramu ukapljenog naftnog plina za boce.

 

Ublažavanje rasta cijene 

Osim toga, izvijestila je Vlada, donesena je Uredba o izmjeni Uredbe o visini trošarine na energente i električnu energiju.

Izvor: logoboom / Shutterstock

"Vlada Republike Hrvatske je izmjenama Uredbe o visini trošarine na energente i električnu energiju tijekom 2022. u devet navrata snižavala visinu trošarine na bezolovni motorni benzin i dizelsko gorivo te u prosincu 2022. i na loživo ulje radi ublažavanja rasta maloprodajne cijene energenata, a od početka 2023. u 25 navrata. S obzirom na to da i dalje postoje okolnosti koje utječu na povećanje cijena energenata te na snižavanja visine trošarine tijekom 2022. i 2023., predloženom izmjenom Uredbe o visini trošarine na energente i električnu energiju se radi sprečavanja njihovih negativnih utjecaja predlaže snižavanje visine trošarine za najprodavanije energente bezolovni motorni benzin i dizelsko gorivo, za razdoblje od 26. ožujka do 8. travnja 2024., i to za 56,31 euro na tisuću litara bezolovnog motornog benzina i 23,13 eura na tisuću litara dizelskog goriva odnosno 0,0563 eura po litri bezolovnog motornog benzina, 0,0231 eura po litri dizelskog goriva", objavljeno je na stranicama Vlade

TAGOVI