Novi dekani na dva važna tehnička fakulteta

Autor: B.L. Objavljeno: 01.04.2022. 🕜 09:43 Lokacija: Zagreb

Novi čelnici FSB-a i FER-a na dužnost stupaju s početkom nove akademske godine

Nakon što je izabran novi rektor Sveučilišta u Zagrebu, a to je prof. dr. sc. Stjepan Lakušić, dipl. ing., dosadašnji dekan Građevinskog fakulteta, koji će na jesen preuzeti dužnost od po mnogima kontroverznog dosadašnjeg rektora prof. dr. sc. Damira Borasa, uslijedili su i izbori za nove dekane na dvije važne sastavnice Sveučilišta. Tako su Fakultet elektrotehnike i računarstva i Fakultet strojarstva i brodogradnje dobili nove čelnike koji će ih voditi u sljedeće dvije ili četiri godine.

Za novog dekana FER-a izabran je prof. dr. sc. Vedran Bilas, redoviti profesor sa Zavoda za elektroničke sustave i obradbu informacija. Rođen je 1968. godine u Makarskoj. Diplomirao je 1991., magistrirao 1995. i doktorirao 1999. upravo na FER-u, na kojem radi od 1992. godine, a u lipnju 2010. izabran je u zvanje redovitog profesora. Do sada je sudjelovao na više znanstvenih i istraživačkih projekata i objavio je više od 100 radova u časopisima i zbornicima stručnih skupova u području elektromagnetskih induktivnih mjerenja, elektroničkih sustava za rad u teškim uvjetima te inteligentnih senzora i senzorskih mreža. Član je uglednih domaćih i međunarodnih strukovnih udruga i dobitnik nekoliko važnih priznanja i nagrada.

Novi dekan FSB-a je prof. dr. sc. Zdenko Tonković, dipl. ing., redoviti profesor sa Zavoda za tehničku mehaniku. Rođen je 1966. godine u Sisku. Diplomirao je 1991., magistrirao 1994. i doktorirao 1998. godine na FSB-u, a tijekom izrade doktorata boravio je i na Institutu za statiku i dinamiku Sveučilišta Ruhra u Bochumu u Njemačkoj. Na FSB-u radi od 1991. godine i danas je voditelj Katedre za mehaniku i čvrstoću, a niz godina bio i je prodekan FSB-a. Objavio je brojne znanstvene radove i aktivno je sudjelovao u realizaciji više znanstvenih projekata. Član je Hrvatskog društva za mehaniku i Srednjoeuropskog udruženja za računalnu mehaniku. 

Oba nova dekana na dužnost stupaju početkom akademske godine, tj. u listopadu.


 

TAGOVI