Od ponoći skuplja goriva

Autor: B. O. Objavljeno: 29.01.2024. 🕜 13:21 Lokacija: Zagreb
  • Detalj benzinske postaje (izvornik: Perry Correll / Shutterstock, 2007.)

• benzinske postaje, naftni derivati, gorivo
    Izvor: Perry Correll / Shutterstock

Nova cijena benzinskog goriva iznosi 1,42 eura, a dizelskog 1,43 eura po litri

Vlada je danas na telefonskoj sjednici donijela novu Uredbu o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata.

U skladu s tom uredbom, najviše maloprodajne cijene računaju se po formuli prema osnovnoj cijeni fosilnog goriva u prethodnom četrnaestodnevnom razdoblju, s ograničenom premijom od 0,1245 eura po litri za dizelsko i benzinsko gorivo, 0,0781 euro po litri za plavi dizel, 0,8229 eura po kilogramu za smjesu propan-butan za boce, odnosno 0,3716 eura po kilogramu za velike spremnike.

Uredba stupa na snagu prvoga dana od objave, a takav režim vrijedi sljedećih 14 dana, izvijestila je Vlada.

Nova cijena benzinskog goriva tako od utorka iznosi 1,42 eura po litri te je veća za 0,04 eura u odnosu na prethodno četrnaestodnevno razdoblje. Zatim, cijena dizelskog goriva iznosi 1,43 eura po litri (povećanje za 0,05 eura), a plavog dizela 0,89 eura po litri (poskupljenje za 0,04 eura).

 

Premije energetskih subjekata

Nova cijena ukapljenog naftnog plina (UNP; smjesa propan-butan) za spremnike je 1,17 eura po kilogramu te je veća za 0,02 eura po kg u odnosu na prethodno četrnaestodnevno razdoblje. Cijena po kilogramu za UNP za boce pak iznosi 1,73 eura i veća je također za 0,02 eura po kg. 

Da nema mjera Vlade te da se maloprodajne cijene u potpunosti slobodno formiraju na razini premija energetskih subjekata prije prve Uredbe, one bi iznosile 1,54 eura po litri za benzinsko, 1,59 eura po litri za dizelsko gorivo, 0,98 eura po litri za plavi dizel, 1,41 euro po kilogramu UNP-a za spremnike te 2,04 eura po kilogramu ukapljenog naftnog plina za boce.

 

Snižavanje trošarine 

Osim toga, izvijestila je Vlada, donesena je Uredba o izmjeni Uredbe o visini trošarine na energente i električnu energiju.

Izvor: logoboom / Shutterstock

"Vlada Republike Hrvatske je izmjenama Uredbe o visini trošarine na energente i električnu energiju tijekom 2022. u devet navrata snižavala visinu trošarine na bezolovni motorni benzin i dizelsko gorivo te u prosincu 2022. godine i na loživo ulje radi ublažavanja rasta maloprodajne cijene energenata, a od početka 2023. u 21 navratu. S obzirom na to da i dalje postoje okolnosti koje utječu na povećanje cijena energenata te nastavno na snižavanja visine trošarine tijekom 2022. i 2023., predloženom izmjenom Uredbe o visini trošarine na energente i električnu energiju se radi sprečavanja njihovih negativnih utjecaja, predlaže snižavanje visine trošarine za najprodavanije energente bezolovni motorni benzin i dizelsko gorivo, za razdoblje od 30. siječnja do 12. veljače 2024., i to za 56,31 eura na tisuću litara bezolovnog motornog benzina i 23,13 eura također na tisuću litara dizelskog goriva odnosno 0,0563 eura po litri bezolovnog motornog benzina, 0,0231 eura po litri dizelskog goriva", objavljeno je na stranicama Vlade.

TAGOVI