Odlični rezultati JANAF-a

Autor: B.L. Objavljeno: 27.07.2023. 🕜 13:15 Lokacija: Zagreb
  • Spremnici za naftu na Terminalu Omišalj JANAF-a na Krku (foto: ND, rujan 2019.) 

• JANAF, spremnici, zalihe nafte i derivata, Krk
    Izvor: N.D.
  • mr. sc. Stjepan Adanić, predsjednik Uprave JANAF-a (izvornik: JANAF, 2023.)

• JANAF, Stjepan Adanić
    Izvor: JANAF
  • Vladislav Veselica, član Uprave JANAF-a (izvornik: JANAF, 2023.) 

• JANAF, Vladislav Veselica
    Izvor: JANAF

Ukupni prihodi u prvoj polovici godine veći su za 33%, a dobit za čak 52,6% u odnosu na prošlu godinu

Jadranski naftovod upravo je objavio poslovne rezultate za prvu polovicu ove godine koji su po svim pokazateljima odlični. Kako stoji u 'Financijskim izvještajima za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2023.', ukupni prihodi tvrtke iznosili su u promatranom razdoblju 73,4 milijuna eura, što je za 33,0% više od ostvarenja u prethodnoj godini i za 20,3% više od plana. Pri tome poslovni prihodi čine 97,6% ukupnih prihoda u promatranom razdoblju.

Istodobno su prihodi od temeljne djelatnosti tvrtke, tj. od transporta nafte i skladištenja nafte i naftnih derivata, iznosili 71,5 mil. eura, što je za 31,9% više nego prethodne godine, odnosno za 18,3% više od planiranoga. U poslovanju s inozemnim kupcima ostvareno je 51,6 mil. eura ili 72,2% prihoda od temeljne djelatnosti, što je za 40,6% više u usporedbi s prethodnom godinom i za 27,3% više u odnosu na plan. Na domaćem je tržištu pak ostvareno 19,8 mil. eura ili 27,8% prihoda od temeljne djelatnosti, što je za 13,7% veće od ostvarenja iz prethodne godine i na razini planiranoga. Ukupni rashodi iznosili su 34,8 mil. eura, što je za 16,4% više od onih iz istog razdoblja prošle godine i to većim dijelom zbog rasta cijena električne energije, no ta je vrijednost u odnosu na planiranu manja za 18,5%. Poslovni rashodi čine 98,9% ukupnih rashoda u tekućem razdoblju.

U skladu s time, JANAF je u prvoj polovici godine ostvario bruto dobit u iznosu od 38,6 mil. eura i neto dobit u iznosu od 31,7 mil. eura, što je za 52,6% više od prošlogodišnjih dobiti.

Na dan 30. lipnja ove godine vrijednost fakturiranih ulaganja u dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu iznosila je 6,7 mil. eura. Uz to, u tekućem je razdoblju u uporabu stavljena imovina u ukupnom iznosu od 2,2 mil. eura, od čega se 0,7 mil. eura odnosilo na generalne remonte spremnika na Terminalu Sisak. Vrijednost ukupno ugovorenih, a još neizvedenih radova i nepruženih usluga na dan 30. lipnja 2023. godine iznosila je 22,7 mil. eura.

Konačno, na dan 30. lipnja ove godine u JANAF-u je bilo zaposleno 425 radnika.

TAGOVI