Opskrbljivači će kućanstvima ubuduće slati akontacije za struju različitog mjesečnog iznosa

Autor: N.D. Objavljeno: 06.07.2022. 🕜 13:22 Lokacija: Zagreb

Novosti se tiču čak 2,3 milijuna obračunskih mjernih mjesta u kojima se stanuje ili boravi

Hrvatska elektroprivreda na pozitivan je način promijenila uvjete obračuna potrošnje električne energije kućanstvima, bez obzira na opskrbljivača, objavljeno je na web stranicama HEP Elektre. Informaciju opskrbljivači još nisu komunicirali prema kupcima, koji bi izgleda trebali biti obaviješteni letkom uz idući obračun/akontacije. Ove promjene tiču se 2,35 milijuna obračunskih mjernih mjesta u stambenim jedinicama, odnosno 1,43 milijuna kućanstava u kojima netko stalno stanuje, prema zadnjem popisu stanovništva. Vrijedit će za sve kupce koji su na akontacijskom sustavu obračuna električne energije, dakle, ne očitavaju sami svoju potrošnju. Promjene su posljedica obveza iz Općih uvjeta za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom, koje je nedavno usvojila HERA

Velike i dobre novosti

U pitanju su tri velike novosti, koje su vrlo pozitivne za kupce. Uz redovni obračun kupci će dobivati akontacije koje nisu za svaki mjesec jednake, te akontacije neće dospijevati na naplatu u istom mjesecu, a kupci će moći i promijeniti model obračuna. Krenimo redom. Kupci sa polugodišnjim obračunskim razdobljem od sada će uz redovni obračun zaprimati pet mjesečnih novčanih obveza (akontacija) sa dospijećem 5-og u mjesecu za prethodni mjesec. 

Do sada je HEP slao šest akontacija koje su se morale platiti u tekućem mjesecu potrošnje do 15. u mjesecu. To znači da kupci koji imaju iskazano dugovanje po obračunu za prethodno razdoblje neće više morati vršiti dvije uplate (obračun + akontacija) u istom, prvom mjesecu idućeg obračunskog razdoblja, što je zbunjivalo mnoge. Novost predstavlja i iznos akontacija, koje neće biti uvijek istog iznosa, kao do sada, do obračuna. 


Po novom, iznosi akontacija će biti različiti po mjesecima unutar polugodišnjeg obračunskog razdoblja, a njihov ukupan zbroj temeljen je na potrošnji adekvatnog prethodnog polugodišnjeg obračunskog razdoblja, kao i do sada, objašnjavaju u HEP-u. Dakle, kupci će plaćati po potrošnji, ali u različitim „obrocima“. 

Model potrošnje određuje HEP ODS
 
Za sve kupce, bez obzira na odabranog opskrbljivača, model potrošnje određuje HEP ODS. Inicijalno se svi kupci svrstavaju u takozvani „Opći model“. Taj model podrazumijeva različit iznos akontacija po mjesecima, ali je njihov ukupan zbroj temeljen na potrošnji adekvatnog prethodnog razdoblja. Razlike u iznosima ovisit će o regiji kojoj kupci geografski pripadaju, odnosno karakteristikama potrošnje u pojedinim područjima Hrvatske, sukladno Pravilima primjene nadomjesnih krivulja opterećenja HEP ODS-a, tumače iz HEP-a. 

Važno je naglasiti da će se ukupan iznos akontacija u obračunskom razdoblju, kao i do sada temeljiti na potrošnji adekvatnog prethodnog polugodišnjeg obračunskog razdoblja. Dakle, još jednom treba naglasiti da spomenute promjene neće utjecati na ukupan iznos koji će teretiti kupce električne energije, već će bolje odražavati navike potrošnje po mjesecima. Naravno, iznosi tarifnih stavki ostaju nepromijenjeni u odnosu na iznose utvrđene za razdoblje od 1. travnja 2022. Važno je znati da svi ostali elementi koji čine krajnju cijenu (mrežarine, porez… op- a.) ostaju nepromijenjeni.“, stoji u HEP-ovom odgovoru na naš upit za pojašnjenjem. 

Promjena modela


Novost je i da svaki kupac može zatražiti promjenu modela razdjele potrošnje i/ili iznosa akontacija kod svog opskrbljivača. Postoje tri modela predviđene potrošnje i to Opći model, Sezonski model i Linearni model. Za sve kupce, bez obzira na odabranog opskrbljivača, model potrošnje određuje HEP ODS.
power and energy masters
Dakle, krajnji kupac može zatražiti da ga se iz Općeg modela prebaci u Linearni ako mu je potrošnja koja se odnosi na prethodno polugodišnje obračunsko razdoblje bila manja ili jednaka 600 kWh. Prema podacima Eurostata više od trećine kupaca u Hrvatskoj, njih cca 700.000 ima potrošnju do 1.000 kWh, s prosjekom 350 kWh godišnje. To je zato što se kao obračunsko mjerno mjesto računa i npr. garaža, vikendica, apartman, podrum i sličan mali ili sezonski potrošač. 

Kupac može zatražiti u tekućem obračunskom razdoblju putem opskrbljivača da ga se razvrsta u Sezonski model, prema regiji u kojoj pripada, ako mu je svojstvena sezonska potrošnja tj. da barem 80% godišnje potrošnje ostvaruje od svibnja do listopada. Te regije su kontinentalna, dalmatinska i planinski predjeli, jer svaka od njih ima svoje specifičnosti potrošnje. Treba znati da 90% tržišta drži HEP, a ostatak pripada E.ON-u Hrvatska, a promjene se tiču svih opskrbljivača.

Kurtović: to su odlične vijesti

Renomirani energetski savjetnik iz Udruge „Splitski potrošač“ Nenad Kurtović za naš portal ističe da su promjene izrazito pozitivne i za potrošače ali i za Hrvatsku elektroprivredu, odnosno operatora prijenosnog i distribucijskog sustava. „Ove promjene su vrlo pozitivne za kupce. One su pokušaj uvođenja reda, adresiranja činjenica da glavnina kupaca još nema pametna brojila, kojima bi plaćali precizno prema potrošnji. Kupci su do sada bili vrlo zbunjeni sa šest akontacijskih rata i obračunom, jer su u istom mjesecu trebali platiti i obračun i akontaciju za iduće obračunsko razdoblje, a sada to više neće biti tako. Vidim da ove promjene stimuliraju samoočitanje potrošnje kao optimum, jer kupac tada ne mora platiti niti naknadu za obračun i to je pozitivno“, kaže Kurtović. 

On naglašava da je dobra vijest i Sezonski model, koji 'raščišćava' situaciju kad je riječ o sezonskoj potrošnji koja je vrlo različita među regijama zbog klimatskih uvjeta. 

Dobro za kupce ali i za opskrbljivače


To je, kaže Kurtović, dobro i za energetske bilance ODS-a i HOPS-a koji imaju gotovo 10% gubitaka, što je jako puno na 17 mlrd. kWh, koliko energije trebaju dobaviti jer je stvarnu potrošnju teže predvidjeti. HEP je najveći neto uvoznik električne energije u Europi, stoga je Hrvatska izrazito izložena tržišnoj volatilnosti, što je izrazito loše u ovoj energetskoj krizi, kada je prijetnja prekidom opskrbe realnija nego ikada. Kvalitetniji obračun za kućanstva znači puno, posebno u eri globalnog rasta cijena električne energije te služi i kao svojevrsna socijalna mjera. S ovakvim, realnijim obračunom potrošnje električne energije, kupci će lakše podnijeti i potencijalni rast cijena. 

Kupci će ubuduće plaćati bitno bliže onome što stvarno i troše, a priče o tome da se kroz akontacije „kreditira“ HEP ili nekog drugog opskrbljivača postat će konačno - bespredmetne. Za Hrvatsku bi, smatraju neki, bio optimum masovnija ugradnja pametnih brojila kojih je krajem 2020. bilo oko 250.000. Takva brojila su još uvijek prilično skupa. Do tada, novosti u obračunu koje je donijela HERA dat će izrazito pozitivne efekte svim kupcima.

svijetla budućnost

TAGOVI