Osniva se Agencija za ugljikovodike

Autor: N.D. Objavljeno: 27.01.2014. 🕜 09:32 Lokacija: Zagreb

Nova spona između državnih tijela i investitora koji istražuju ili eksploatiraju ugljikovodike

Sabor je prihvatio Zakon o osnivanju agencije za ugljikovodike, prema kojem se očekuje skoro osnivanje istoimene agencije koja je nužna za provođenje odredbi Zakona o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika.  

Donošenjem ovoga Zakona, odnosno osnivanjem Agencije za ugljikovodike stječu se uvjeti za provođenje javnih nadmetanja za odabir najpovoljnijih ponuditelja za izdavanje dozvola i sklapanja ugovora za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika, a time i pozitivni financijski pokazatelji za državni proračun Republike Hrvatske s osnova naknade za pridobivene količine ugljikovodika. Za osnivanje agencije u proračunu MINGO-a spremno je 400.000 kuna, a agencija će se financirati prodajom dokumentacije za istraživanje i eksploataciju te naknadama. Agencija sudjeluje u pripremi i organizaciji prezentacija u cilju upoznavanja potencijalnih investitora s ugljikovodičnim potencijalima određenih područja RH, daje prijedloge ministarstvu nadležnom za rudarstvo za donošenje odluke o provođenju javnog nadmetanja za odabir najpovoljnijeg ponuditelja za izdavanje dozvole i sklapanje ugovora, pruža stručnu podršku Stručnom povjerenstvu za provođenje javnog nadmetanja koje osniva Vlada te sudjeluje u svim aktivnostima neophodnim za provođenje jedinstvenog postupka za izdavanje dozvole i sklapanje ugovora. Također, Agencija utvrđuje troškove za istraživanje ugljikovodika i ishođenje tehničke dokumentacije na eksploatacijskom polju, osigurava uvjete za učinkovito izvršavanje prava i obveza investitora na temelju izdanih dozvola i sklopljenih ugovora, prati trendove i međunarodne standarde u istraživanju i eksploataciji, te osigurava njihove primjene te prati i nadzire investitora u izvršavanju svih preuzetih obveza sukladno dozvoli i ugovoru koji je sklopio s Vladom, a osobito plaćanja ugovorene naknade te postupanja u skladu sa zaštitom okoliša. Agencija pruža promoć investitorima u postupcima ishođenja svih potrebnih dozvola i rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, te koordinira između investitora i nadležnih tijela.  

TAGOVI