Osniva se burza električne energije u Mostaru

Autor: N.D. Objavljeno: 06.07.2017. 🕜 09:33 Lokacija: Sarajevo (BiH)

Povezivanje susjednih tržišta ključno je za uspješnu trgovinu

CROPEX je objavio da je tijekom lipnja održan sastanak između najviših predstavnika JP “Elektroprivreda HZ Herceg Bosne” iz Mostara, Neovisnog operatora sustava NOSBiH Sarajevo, te Hrvatske burze električne energije CROPEX iz Zagreba. Poseban naglasak stavljen je na aktivnosti vezane za osnivanje burze električne energije Bosne i Hercegovine odnosno tvrtke “Burza električne energije BiH” sa sjedištem u Mostaru uz operatora prijenosa NOSBiH Sarajevo kao glavnog pokretača i nositelja aktivnosti prema nadležnim zakonodavno-regulatornim institucijama i tijelima BiH. Generalni direktori EPHZHB, NOS BiH-a i CROPEX-a definirali su smjernice pojedinačnih i zajedničkih aktivnosti u budućem razdoblju na formiranju burzovnog trgovanja unutar Bosne i Hercegovine na spot tržištu (dan unaprijed i unutardnevno trgovanje), s ciljem da se s električnom energijom proizvedenom u BiH najvećim dijelom trguje unutar Bosne i Hercegovine čemu će u velikoj mjeri doprinijeti povezivanje burzovne trgovine BiH burze sa susjednom burzom iz EU CROPEX. Istaknuto je također da uspostava prekograničnog povezivanja susjednih tržišta dan unaprijed Hrvatske i Bosne i Hercegovine može postati projekt i od EU CESEC važnosti. Realizacijom projekta prekogranične tržišne suradnje između Hrvatske i BiH ostvarili bi se strateški europski ciljevi uspostave organiziranih tržišta u državama regije jugoistočne Europe i njihovog povezivanja s EU tržištem preko susjednih EU burzovnih tržišta. Burza CROPEX, koja je nedavno uspješno pokrenula i unutardnevno tržište, sudjeluje u MRC IBWT projektu povezivanja hrvatskog dan unaprijed tržišta preko hrvatsko-slovenske granice na EU povezano tržište s završetkom projekta u drugom kvartalu 2018. godine. 

TAGOVI