Otvoren novi natječaj

Autor: A.H. Objavljeno: 02.01.2012. 🕜 10:20 Lokacija: Zagreb

Otvoren je natječaj za 2012. za program “Inteligentna energija u Europi”

Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva izvijestilo je otvaranju natječaja za 2012. za program “Inteligentna energija u Europi” - IEE. Inteligentna energija u Europi je program ustanovljen radi razvoja netehnoloških akcija na području energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije. Osnovni mu je cilj podržati održivi rast u energetici, osiguravanje stalne opskrbe energijom, postizanje konkurentnosti energetskog sektora EU i bolju zaštitu okoliša. Ovaj program čini jednu od komponenti Okvirnog programa za konkurentnost i inovacije (Competitiveness and Innovation Framework Programme - CIP), a provodi ga Izvršna agencija za konkurentnost i inovacije (Executive Agency for Competitiveness and Innovation - EACI), uz suradnju i nadzor Opće uprave za promet i energetiku (DG TREN). Ukupan proračun na ovom natječaju iznosi oko 67 milijuna eura. Iz proračuna programa će se moći sufinancirati maksimalno 75% ukupnih prihvatljivih troškova projekta. Projekti mogu trajati do tri godine te moraju uključivati najmanje tri partnerske organizacije iz tri različite zemlje članice programa (EU 27, Island, Norveška, Hrvatska, Liechtenstein, Makedonija). Prijaviti se mogu javne ustanove, jedinice regionalne i lokalne uprave te privatne tvrtke. Ovim programom EU sufinancira aktivnosti u sljedećim područjima: SAVE - jačanje energetske učinkovitosti i racionalnog korištenja energetskih resursa, pogotovo u u industriji, zgradarstvu i proizvoda koji troše energiju. ALTENER - promocija i potpora korištenju izvora obnovljive energije i energetske diversifikacije za proizvodnju električne i toplinske energije; STEER - promoviranje učinkovitijeg korištenja energije u prometu te primjena novih i obnovljivih goriva u prometu; INTEGRIRANE AKTIVNOSTI - poticanje ulaganja u energetiku na lokalnoj razini, energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije u zgradama, edukacija na području inteligentne energije. Programom se financiraju aktivnosti kao što su: međunarodni prijenos iskustava; promicanje najbolje prakse; obrazovanje i osposobljavanje; jačanje i izgradnja institucionalnih kapaciteta; širenje informacija i jačanje svijesti; analize i pokazatelji za razvoj politike; stvaranje novih standarda i normi, itd. Ne financiraju se aktivnosti kao što su: ulaganje u infrastrukturu; projekti istraživanja i tehnološkog razvoja (RTD), to područje pokriva FP7 program; studije izvedivosti; investicijski troškovi za projekte održivih izvora energije; promocija posebnih proizvoda/brendova; uredska oprema, računala. Natječaj je objavljen 20. prosinca 2011. godine, a rok za podnošenje projektnih prijedloga je 8. svibnja 2012. do 17:00 h.