Ozbiljno dovođenje u pitanje proizvodnje električne energije i stabilnosti EES-a BiH

Autor: B. O. Objavljeno: 26.10.2023. 🕜 10:03 Lokacija: Sarajevo (BiH)
  • Zgrada sjedišta Elektroprivrede BiH u Sarajevu (izvornik: Elektroprivreda BiH, 2020.)

• Elektroprivreda BiH, zgrade
    Izvor: Elektroprivreda BiH

Uprava Elektroprivrede BiH o zatečenom stanju u bosanskohercegovačkoj elektroenergetskoj tvrtki

S ciljem objektivnog informiranja javnosti, vršitelji dužnosti generalnog direktora i članova Uprave Elektroprivrede Bosne i Hercegovine (EPBiH) ukazuju kako je na dan preuzimanja tvrtke 24. kolovoza ona poslovala s gubitkom od oko 28,2 milijuna eura (55,11) milijuna KM, uz, u odnosu na planirani, manji prihod za oko 55,8 milijuna eura (108,96) milijuna KM u prvih osam mjeseci.

Preuzimanjem te bosanskohercegovačke elektroenergetske tvrtke, aktualna Uprava suočila se sa značajno smanjenom isporukom ugljena iz rudnika Koncerna EPBiH u termoelektrane u Tuzli i Kaknju, koja je od siječnja do kolovoza iznosila svega 57,1 posto od planiranih i ugovorenih količina te s padom proizvodnje električne energije.

Zbog revitalizacije koja je krenula s kašnjenjem od četiri mjeseca, iz pogona je isključen Blok 6 u TE Tuzla.

 

Smanjenje proizvodnje

"Zatečeno stanje s isporukama ugljena i ozbiljno dovođenje u pitanje proizvodnje električne energije i stabilnosti elektroenergetskog sustava rezultat je izostanka nužnih mjera i aktivnosti prethodne Vlade FBiH i uprava Elektroprivrede BiH na zaustavljanju kontinuiranog pada isporuka ugljena iz rudnika Koncerna koji je počeo 2019. godine. Izravna posljedica je smanjenje proizvodnje električne energije za oko 1 400 GW h u 2022. u odnosu na 2018., smanjenje bilančnih viškova i prihoda na temelju tržišne prodaje za oko 143,4 milijuna eura (280 milijuna KM). Trend značajnog pada isporuka ugljena i proizvodnje električne energije, bilančnih viškova namijenjenih za prodaju na tržištu i prihoda na temelju toga, nastavljen je i u 2023. godini", objavljeno je na stranicama EPBiH

U informaciji upućenoj 30. siječnja, prethodna Vlada FBiH bila je upozorena na uzroke koji utječu na poslovanje kompanije i vode neizbježno negativnom financijskom rezultatu, tj. gubitku od oko 46,5 milijuna eura (90,8 milijuna KM).

 

Otklanjanje negativnih uzroka

U istoj informaciji, Vladi FBiH je, uz sagledavanje čimbenika presudnih za obavljanje temeljnih djelatnosti, stanja na odlagalištima ugljena, dinamike u njegovoj isporuci, sagledavanja hidroloških prilika i potrošnje električne energije, zastoja u radu Bloka 6 u TE Tuzla, isporuku toplinske energije za potrebe grijanja, ukazano da se Elektroprivreda BiH izlaže značajnom riziku nedostatka električne energije za zadovoljavanje potreba svojih kupaca te, posljedično, potrebi kupnje energije na tržištu. Reagiranje i poduzimanje aktivnosti na otklanjanju ili ublažavanju negativnih uzroka su izostale, priopćeno je iz EPBiH. 

Izvor: Elektroprivreda BiH

Imajući u vidu činjenicu da je prethodna Vlada FBiH prije devet mjeseci ozbiljno informirana o sagledavanju elektroenergetskih prilika i financijskom položaju kompanije od veljače do prosinca, plasiranje informacija o nepostojećem gubitku i raspoloživosti značajnog iznosa sredstava na računima, dodatno komplicira tešku situaciju u kojoj se nalazi EPBiH i otežava nastojanja i aktivnosti na iznalaženju rješenja kojima će se izbjeći financijski kolaps najznačajnijeg gospodarskog subjekta u FBiH i dovođenje u pitanje stabilnosti elektroenergetskog sustava i opskrbe kupaca. 

Pred sadašnjom Upravom je stoga težak zadatak, ponajprije na zaustavljanju daljnjeg pada proizvodnje ugljena i električne energije, za čiju je realizaciju nužno sinergijsko djelovanje svih sudionika uključenih u djelovanje elektroenergetskog sustava u FBiH. 

TAGOVI