Plinacru novac za evakuacijski plinovod za LNG-terminal

Autor: M.E. Objavljeno: 26.01.2018. 🕜 10:04 Lokacija: Bruxelles, Belgija

EU ulaže 873 mil. eura u 'čistu' energetsku infrastrukturu

Jučer su države članice Europske unije prihvatile prijedlog Komisije da se uloži 873 milijuna EUR u projekte energetske infrastrukture. Financiranjem, pomoću instrumenta za povezivanje Europe, podržat će se 17 odabranih projekata. Osam u sektoru električne energije (680 mil. EUR) i devet u plinskom sektoru (193 mil. EUR). Među 17 projekata koji su dobili financiranje je i jedan iz Hrvatske. Riječ je o financiranju gradnje evakuacijskog plinovoda za LNG-terminal Omišalj-Zlobin-Bosiljevo-Sisak-Kozarac-Slobodnica, prva faza, a Plinacru je odobreno 16,4 milijuna eura, što je oko polovina potrebnih sredstava. Ovo je odlična vijest za realizaciju tog projekta od strateškog državnog interesa, jer što je veći grant od EU to će manje sredstava trebati izdvojiti Plinacro iz svojih prihoda. Inače, EU maksimalno daje do 30% potrebnih sredstava. Sredstva će se dodijeliti nakon pripreme ugovora i potvrde Europske komisije tijekom veljače 2018. godine. Plinacru je ovo treći put kako CEF odobrava bespovratna sredstva a ukupni iznos bespovratnih sredstava iz CEF-a sada iznosi 23,4 milijuna eura. Dodaju li se tome i sredstva koja je Plinacro uspješno povukao iz predpristupnih fondova, ukupan iznos bespovratnih sredstava doseže zavidnih 28,588 mil eura.
Inače, jučerašnjom odlukom EU namjerava nadograditi i proširiti električne dalekovode i plinovode kako bi omogućila kupcima jeftiniju i sigurniju energije te prilagoditi svoju infrastrukturu budućoj potražnji. Četiri od njih uključivat će građevinske radove (723 mil. EUR), a 13 će se usredotočiti na studije razvoja i istraživanja (153 mil. EUR). Sredstva od 578 mil. EUR bit će usmjerena u izgradnju prekograničnog dalekovoda između Francuske i Španjolske. Očekuje se da će se time udvostručiti kapaciteti između dviju zemalja, s 2.800 MW na 5.000 MW. Jedan od najvećih njemačkih projekata u energetskoj infrastrukturi, kojim će se položiti 580 km visokonaponskog voda pod zemlju, dobit će 70 mil. EUR. Dovršenje projekta će omogućiti Njemačkoj da poveže vjetroelektrane na sjeveru s kupcima na jugu države. Isto tako, 27 mil. EUR će biti dodijeljeno za izgradnju 400 kV dalekovoda u Rumunjskoj kako bi se povećali kapaciteti na prekograničnom dalekovodu s Bugarskom. Cipar će dobiti 101 mil. EUR kojim će prekinuti energetsku izolaciju i povećati diverzifikaciju. Uz to, s 3,7 mil. EUR napravit će se studija o povezivanju Malte i Italije plinovodom. Također će se s 1,7 mil. EUR financirati i studija za dobivanje dozvola za projekt izgradnje novog plinskog interkonektora između Francuske i Španjolske. Prekogranično povezivanje tržišta smanjuje ovisnost o pojedinim dobavljačima i daje kupcima više izbora. Isto tako, proširenje energetske infrastrukture će olakšati integraciju obnovljivih izvora energije i pomoći državama članicama u postizanju klimatskih ciljeva iz Pariškog sporazuma, objavila je Europska Komisija.

TAGOVI