Poboljšava se elektroenergetska mreža Primorsko-goranske županije

Autor: B.L. Objavljeno: 26.06.2023. 🕜 09:38 Lokacija: Zagreb
  • Šuma u gornjem toku Kupe u NP Risnjak (foto: BL, lipanj 2017.)

• šume, priroda, Gorski kotar, NP Risnjak
    Izvor: B.L.

Projekt 'GreenSwitch' poboljšat će opskrbu električnom energijom u Gorskom kotaru i na sjevernojadranskim otocima

 

Potpisan je ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za međunarodni projekt 'GreenSwitch' u sklopu čega će se, između ostaloga, osuvremeniti elektroenergetska mreža na području Primorsko-goranske županije, točnije u Gorskom kotaru i na sjevernojadranskim otocima. Spomenuti projekt je time potvrđen kao projekt od zajedničkog interesa Europske komisije (PCI) jer će doprinijeti ubrzavanju izgradnje energetske infrastrukture u članicama EU-a u svrhu postizanja ciljeva dekarbonizacije.

'GreenSwitch' je šestogodišnji projekt koji uključuje suradnju operatora prijenosnih i distribucijskih sustava iz tri članice EU-a Hrvatske (HEP Operator distribucijskog sustava i Hrvatski operator prijenosnog sustava), Slovenije (Elektro Celje, Elektro Gorenjska, Elektro Ljubljana, ELES) i Austrije (Kärnten Netz). Provodit će se 2023. - 2028 godine.

Bespovratna sredstva

U skladu s potpisanim ugovorom, EK će iz Instrumenta za povezivanje Europe (CEF) za provođenje projekta dodijeliti bespovratna sredstva u iznosu od 73,1 milijun eura, odnosno 1/2 ukupne vrijednosti projekta (146,2 mil. eura). Udio HEP ODS-a u projektu je 3,2 mil. eura, od čega 1,6 mil. eura bespovratno.  

"Ovo daje konzorciju snažnu motivaciju za provedbu ovog projekta kao i za planiranje budućih projekata i rješenja koja će biti potrebna za brži i uspješniji prijelaz na zelenu energiju," izjavio je u ime konzorcija Aleksander Mervar, direktor Elektro-Slovenije (ELES). 

Istodobno, HEP ODS teži ispunjavanju svih ciljeva u poslovanju temeljenih na razvoju napredne distribucijske mreže, čija važnost značajno raste s povećanjem potrošnje električne energije te sve većim udjelom proizvodnje iz obnovljivih izvora. "Sudjelovanje naše tvrtke na projektu 'GreenSwitch' još je jedan dokaz da u visokoreguliranom svijetu distribucijske djelatnosti interaktivnim djelovanjem prema našim korisnicima i sudionicima tržišta električne energije ojačavamo lojalnost i stvaramo preduvjete za učinkovite razvojne prakse i nove modele poslovanja. Kroz 'GreenSwitch' projekt usmjeravamo resurse prema energetskoj tranziciji, kako bismo spremno odgovorili na zahtjeve naših korisnika, imajući u vidu postizanje klimatskih ciljeva zelene energije do 2030. godine," naglašava Ivan Periša, direktor Sektora za vođenje sustava HEP ODS-a.

Napredne mreže i obnovljivi izvori

U projektu HEP ODS sudjeluje s investicijskim aktivnostima na području Distribucijskog područja Elektroprimorje s tri projektne aktivnosti:
•zamjenom relejne zaštite i sekundarne opreme u tri primarne transformatorske stanice (110/35kV Lošinj, 110/20kV Krk, 35/20kV Osor)
• zamjenom 35 kV vodiča novim visokotemperaturnim vodičem (HTLS) na dionici dalekovoda duljine 12 km između 110/35kV Lošinj i 35/20kV Osor
• ugradnjom kompenzacijskih prigušnica u četiri transformatorske stanice (20/0,4kV Curak 1, 35/20kV Gerovo, 35/20kV Kupjak te 110/20kV Krk).

Ciljevi projekta uključuju uvođenje različitih elemenata napredne mreže, povećanje mogućnosti integracije većeg broja obnovljivih izvora u prijenosnu i distribucijsku mrežu, povezivanje područja elektroenergetike, prometa i grijanja i povećanje sigurnosti opskrbe električnom energijom.

Ostvarivanje projekta doprinijet će postizanju ciljeva Pariškog sporazuma, klimatskih i energetskih ciljeva do 2030. godine i dugoročnog cilja dekarbonizacije EU-a koji je predvidio Zeleni plan, izvijestio je HEP koristeći servis OTS HINA-e.

TAGOVI