Pola milijuna HEP-ovih kupaca dostavilo očitanje brojila

Autor: N.D. Objavljeno: 10.10.2013. 🕜 15:28 Lokacija: Zagreb

Onima koji nisu javili stanje brojila za struju HEP će mu procijeniti potrošnju

Danas, 10. listopada istječe rok za dostavu očitanja stanja brojila u svrhu razgraničenja potrošnje do i nakon 1. listopada, dana primjene novih, nižih cijena električne energije. HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. (HEP ODS) kao nositelj javne usluge opskrbe kupaca u okviru univerzalne usluge, zahvaljuje kupcima na razumijevanju i suradnji u provedbi odluke o smanjenju iznosa tarifnih stavki za potrošnju električne energije kupaca kategorije kućanstva u okviru univerzalne usluge. Pozivu za dostavu stanja brojila odazvalo se blizu 500 tisuća kupaca, što je otprilike četvrtina svih kupaca u kategoriji kućanstva. HEP ODS upućuje ispriku kupcima koji su, zbog velikog broja istodobnih poziva, morali čekati uspostavu telefonske veze s brojevima besplatnih potrošačkih telefona. Stanja brojila dostavljena uključivo do 10. listopada 2013. koristit će se za razgraničenje potrošnje na razdoblje prije i poslije promjene cijene 1. listopada 2013., odnosno za šestomjesečni obračun svakog kupca, kažu u HEP-u. 
To znači, da će se najprije primijeniti kod kupaca kojima je redovni šestomjesečni obračun u listopadu ove godine. Za kupce koji ne dostave (nisu dostavili) stanje brojila, HEP ODS, kad dođe vrijeme idućeg šestomjesečnog obračuna potrošnje, napravit će razgraničenje potrošnje za razdoblje prije i poslije 1. listopada 2013., koristeći propisani postupak procjene mjesečne potrošnje. Time se i tim kupcima osigurava obračun potrošnje od 1. listopada 2013. po nižim cijenama. Kupci kojima je šestomjesečno obračunsko razdoblje isteklo 30. rujna 2013. dobivaju redovne uplatnice. 
HEP ODS je tim kupcima tijekom mjeseca rujna očitao stanje brojila i obavio redovni obračun. Obračun za potrošenu električnu energiju u prethodnom razdoblju provodi se s iznosima tarifnih stavki koje su vrijedile do 1. listopada 2013., a iznosi akontacijskih rata na uplatnicama za buduće obračunsko razdoblje (od listopada 2013. do ožujka 2014.) utemeljeni su na potrošnji kupca u istovjetnom prethodnom obračunskom razdoblju (od listopada 2012. do ožujka 2013.) uz primjenu nižih iznosa tarifnih stavki koje vrijede od 1. listopada 2013. Redovne uplatnice dobit će također i kupci koji imaju redovni obračun u mjesecu listopadu i studenome. Zamjenske uplatnice zamjenjuju redovne uplatnice izdane prije 1. listopada 2013. za obračunsko razdoblje u tijeku. Zamjenjuju, dakle, uplatnice čije plaćanje još nije dospjelo, a za mjesece u kojima se primjenjuju novi, niži iznosi tarifnih stavki. Iznosi na zamjenskim uplatnicama moraju biti 6 do 7% manji od iznosa na već primljenim uplatnicama, što ovisi o tarifnom modelu koji kupac koristi. Za plaćanje kupac treba koristiti zamjenske uplatnice. Zamjenske uplatnice ne dobivaju kupci koji redovni obračun imaju u mjesecu listopadu i studenome, dakle kojima su preostale jedna ili dvije uplatnice, pojašnjavaju u HEP-u. 
Također, zbog racionalizacije troškova, zamjenske uplatnice ne dobivaju niti kupci koji imaju više od dvije uplatnice kojima još nije dospio rok plaćanja, ako je proračun s novim iznosima tarifnih stavki pokazao da se iznos na uplatnici umanjuje za manje od 10 kuna. Unatoč korektnoj i pravodobnoj primjeni nižih cijena na potrošnju od 1. listopada 2013. neki kupci mogu dobiti redovnu ili zamjensku uplatnicu s iznosom većim od iznosa u istovjetnom prethodnom šestomjesečnom obračunskom razdoblju. Takva je situacija moguća ako je u promatranom istovjetnom prethodnom šestomjesečnom obračunskom razdoblju imao potrošnju koja je bila veća negoli je bila ona procijenjena iznosima na uplatnicama, a što se na dan obračuna očitovalo njegovim dugovanjem u odnosu na uplate po iznosima na uplatnicama. Dakle, kod usporedbe treba promatrati obračunske, a ne akontacijske iznose.

TAGOVI