Porezi u domaćoj cijeni goriva su naprosto ogromni!

Autor: N.D. Objavljeno: 07.01.2019. 🕜 13:34 Lokacija: Zagreb

Ako cijena nafte pada, benzin će pojeftiniti sa znatnim vremenskim odmakom

Nedavno je objavljena studija međunarodne računovodstvene i konzultantske mreže UHY, koja se bavila visinom poreznih davanja u cijenama goriva u 24 zemlje diljem svijeta. Istražujući koliki postotak cijene benzina, dizela i automobilskog plina (LPG-a) odlazi na porezna davanja, pokazalo se da je u Hrvatskoj postotak raznih poreznih davanja u cijeni goriva 23% viši od svjetskog prosjeka. Tako se Hrvatska sa 61% udjela poreznih davanja u cijenama benzina smjestila na visoko četvrto mjesto ljestvice analiziranih zemalja, sa 57% udjela poreznih davanja u cijenama dizela na treće mjesto, a sa 47% udjela poreznih davanja u cijenama automobilskog plina (LPG-a) na prvo mjesto ljestvice poretka! PDV i trošarine tako ostaju glavni faktori koji određuju visinu cijene goriva u Hrvatskoj, zaključio je Novac.hr koji je napisao i da 10-postotna promjena (rast ili pad) cijena nafte rezultira 6-postotnom promjenom (rastom ili padom) cijena i benzina i dizela. No, za uspostavu ravnoteže cijenama benzina potrebno je prosječno osam tjedana, a cijenama dizela pet tjedana. Zanimljivo je i kako se cijene benzina brže prilagođavaju naviše kada su ispod svoje dugoročne ravnoteže: za uspostavu ravnoteže u slučaju negativnih odstupanja, cijenama benzina prosječno je potrebno pet tjedana, a u slučaju pozitivnih odstupanja čak 14 tjedana. To upućuje na moguće naznake asimetričnosti u prilagodbi cijena benzina.

Kad je riječ o cijenama dizelskih goriva, koeficijenti brzine prilagodbe dugoročnoj ravnoteži pokazuju da se cijene dizela prilagođavaju istom dinamikom naviše i naniže kada su ispod odnosno iznad svoje dugoročne ravnoteže. To znači da je cijenama dizela za uspostavu ravnoteže potrebno prosječno pet tjedana u slučaju i negativnih i pozitivnih odstupanja od ravnoteže.

TAGOVI