Potrošnja energije u Njemačkoj u padu

Autor: B.L. Objavljeno: 13.01.2023. 🕜 09:04 Lokacija: Karlsruhe (Njemačka)
  • Brandenburška vrata u Berlinu u Njemačkoj (foto: Tajana L., rujan 2018.)

• Berlin, Njemačka
    Izvor: Tajana Labudović

U odnosu na godinu dana ranije, Njemačka je u 2022. potrošila za 4,7% manje energije

Potrošnja energije u Njemačkoj je 2022. u odnosu na 2021. godinu pala za 4,7%. Riječ je o podacima Radne zajednice za energetske bilance (AGEB) koji su potkraj prosinca prošle godine objavljeni u izvješću pod naslovom 'Potrošnja energije je u 2022. pala na najnižu razinu od ponovnog ujedinjenja'.

Još u studenom prošle godine AGEB je u svojim izračunima predvidio kako će potrošnja energije u Njemačkoj u 2022. iznositi 3344 milijardi kW h. Potkraj prosinca objavljena je pak nova AGEB-ova statistika i tada je iznesen spomenuti pad za 4,7%, što znači da je potrošnja iznosila 3286 mlrd. kW h.

Zanimljivo je promatrati kako su se u energetskom miksu Njemačke kretali pojedini energenti. Naime, udjeli fosilnih goriva kao što su nafta i ugljen su porasli i iznosili su 35,2% (nafta), odnosno 19,8% (ugljen), dok su godinu dana ranije bili manji: 32,5% (plin) i 18% (smeđi i kameni ugljen). Istodobno, značajno je smanjen udio prirodnog plina, s 26,6% u 2021. na 23,8% u 2022. godini. Gotovo upola smanjen je i udio nuklearne energije: sa 6,1 na 3,2%, dok je udio obnovljivih izvora povećan s 15,7 na 17,2%, objavio je njemački stručni portal 'CCI.Dialog'.

TAGOVI