Poziv za uključenje u izradu plana elektroenergetske mreže

Autor: B. O. Objavljeno: 29.06.2023. 🕜 09:19 Lokacija: Zagreb
  • Dalekovodi (izvornik: Shutterstock 2015.)

• dalekovodi, elektroenergetika, električna energija, elektroenergetski sustavi, elektroenergetske mreže
    Izvor: Shutterstock

HOPS je dužan pri izradi prijedloga desetogodišnjeg plana razvoja prijenosne mreže objaviti javni poziv svim postojećim ili potencijalnim korisnicima prijenosne mreže, tj. svim zainteresiranim stranama za iskazivanje interesa za priključenje

Hrvatski operator prijenosnog sustava (HOPS) u svrhu izrade 'Desetogodišnjeg plana razvoja hrvatske prijenosne mreže 2024.-2033. s detaljnom razradom za početno trogodišnje i jednogodišnje razdoblje' poziva sve potencijalne korisnike prijenosne mreže da na adresu elektroničke pošte do 14. srpnja ove godine dostave svoje planove priključenja na prijenosnu mrežu.

Na temelju zaprimljenih upita, HOPS donosi uputu o minimalno potrebnom sadržaju/opsegu podataka koji mora biti dio plana za priključenje, koji potencijalni korisnici mreže dostavljaju za pojedini objekt.

HOPS je prema Zakonu o energiji energetski subjekt odgovoran za upravljanje, odnosno pogon i vođenje, održavanje, razvoj i izgradnju prijenosne elektroenergetske mreže

Na temelju članka 104. stavka 1. Zakona o tržištu električne energije (NN 111/21), HOPS je dužan najkasnije do 30. rujna tekuće godine dostaviti Hrvatskoj energetskoj regulatornoj agenciji (HERA-i) na odobravanje desetogodišnji plan razvoja prijenosne mreže, utemeljen na postojećoj i predviđenoj proizvodnji i opterećenju sustava, nakon savjetovanja sa svim relevantnim zainteresiranim stranama. 

 

Iskazivanje interesa

Temeljem članka 104. stavka 7. Zakona o tržištu električne energije, HOPS je dužan pri izradi prijedloga desetogodišnjeg plana razvoja prijenosne mreže objaviti javni poziv svim postojećim ili potencijalnim korisnicima prijenosne mreže, tj. svim zainteresiranim stranama za iskazivanje interesa za priključenje na prijenosnu mrežu.

U tijeku su pripremne radnje za izradu novog Desetogodišnjeg plana razvoja hrvatske prijenosne mreže 2024.-2033. s detaljnom razradom za početno trogodišnje i jednogodišnje razdoblje, kojeg će se izraditi na temelju 'Desetogodišnjeg plana razvoja hrvatske prijenosne mreže 2022.-2031. s detaljnom razradom za početno trogodišnje i jednogodišnje razdoblje', odobrenog odlukom HERA-e od 20. prosinca 2021. i objavljenog na službenim stranicama HOPS-a te na temelju 'Prijedloga Desetogodišnjeg plana razvoja hrvatske prijenosne mreže 2023.-2032. s detaljnom razradom za početno trogodišnje i jednogodišnje razdoblje', koji je objavljen na stranicama HERA-e 8. veljače 2023.

 

Promjena podataka

U pozivu se navodi kako su u aktivni dio tog plana (sheme, tablice priključenja,…) uvršteni samo objekti koji imaju sklopljen Ugovor o priključenju ili su proglašeni državnim projektima. 

Objekti koji se realiziraju i koji sklope Ugovor o priključenju s HOPS-om, bit će uvršteni u budući plan razvoja prijenosne mreže. Takvi (mogući budući) korisnici prijenosne mreže evidentirani su u posebnom poglavlju 3.2.6. plana. 

Ovime se pozivaju svi zainteresirani subjekti koji nisu navedeni u predmetnom poglavlju ili žele promjenu podataka objavljenih u važećem desetogodišnjem planu, za iskazivanje interesa za priključak na prijenosnu mrežu u razdoblju 2024. - 2033. godine, korištenjem obrasca koji je priložen ovom pozivu.

Više o tome moguće je saznati OVDJE

TAGOVI