Prava i bez vaučera za energetsko siromaštvo

Autor: N.D. Objavljeno: 29.12.2015. 🕜 14:34 Lokacija: Zagreb

Tehnička Vlada pojednostavljuje procedure

Vlada će na sjednici u srijedu donijeti Uredbu o mjesečnom iznosu naknade za ugroženog kupca energenata, načinu sudjelovanja u podmirenju troškova energenata korisnika naknade i postupanju nadležnih centara za socijalnu skrb. Korisnici vaučera za energetsko siromaštvo ubuduće neće morati osobno preuzimati svoje kupone. Prema važećim odredbama Uredbe pravo na sufinanciranje troškova električne energije u iznosu do 200,00 kuna mjesečno ima ugroženi kupac kojem je rješenjem nadležnog centra za socijalnu skrb priznato pravo na naknadu za ugroženog kupca energenata. Također, korisnici prava na naknadu za ugroženog kupca energenata na temelju Rješenja nadležnog centra za socijalnu skrb dobivaju i kupon za subvencioniranje troškova električne energije i to svaki mjesec do 20-tog u mjesecu za tekući mjesec. Kako su se u ovom trenutku ostvarili uvjeti za provođenje subvencioniranja troškova električne energije bez korištenja kupona pristupilo se izradi nove Uredbe s ciljem pojednostavljivanja postupka ostvarivanja prava na subvenciju troškova električne energije. Naime, ministarstvo nadležno za poslove socijalne skrbi odnosno centri za socijalnu skrb na dnevnoj bazi razmjenjuju podatke te više nema potrebe za korištenjem kupona koji su se uz rješenje o priznavanju prava na naknadu za ugroženog kupca energenata, ugroženom kupcu dostavljali svaki mjesec do 20-tog u mjesecu za tekući mjesec. Tako će se korisnicima olakšati ostvarivanje prava na subvenciju troškova električne energije jer u buduće više neće morati svaki mjesec preuzimati kupone u nadležnim centrima za socijalnu skrb već će moći na temelju jednom priznatog prava ostvarivati pravo svaki mjesec dok za to budu postojali zakonski uvjeti. Novom Uredbom također će se rasteretiti stručni radnici centara za socijalu skrb, a ujedno će se postići znatnije uštede proračunskih sredstava jer ubuduće više neće postojati trošak za tiskanje kupona za subvencioniranje troškova električne energije.

TAGOVI