Prve zelene stanice javnog prijevoza u Beču

Autor: N.D. Objavljeno: 21.08.2019. 🕜 15:56 Lokacija: Beč (Austrija)

Pilot projekt za bolju mikroklimu u gradu

Ovih su dana u Beču predstavljene prve zelene stanice javnog prijevoza na pet različitih lokacija diljem grada. Zelene stanice javnog prijevoza jednogodišnji su pilot-projekt bečkog gradskog poduzeća za javni prijevoz „Wiener Linien“. 

U suradnji s bečkim Gradskim vrtovima na pet su stanica zasađene brzorastuće biljke koje pružaju hlad i snižavaju temperaturu zraka. U tegle visine 60 cm i širine 120 cm koje su postavljane na stražnjim stranama stanica i sadrže spremnike za vodu zasađene su pet metara dugačke penjačice vrste Parthenocissus tricuspidata, poznate pod nazivom trolisna lozica. 

Kako se radi o brzorastućim biljkama očekuje se da će one u vrlo kratkom vremenu pokriti čitavu stanicu svojim lišćem. Biljke se na stanice ne sade samo vertikalno već su postavljene i na njihov krov. Za sada su u pilot-projekt uključene samo nove stanice javnog prijevoza jer stariji modeli zbog statike i nagiba krova ne dopuštaju sadnju biljaka na krovu. Brigu o biljkama za vrijeme trajanja projekta vodit će bečki Gradski vrtovi.

TAGOVI