Rasprava o planu razvoja elektroprijenosne mreže 2023.-2032.

Autor: B. O. Objavljeno: 13.02.2023. 🕜 12:00 Lokacija: Zagreb
  • Detalj dalekovoda (izvornik: Shutterstock, 2008.)

• dalekovodi, elektroenergetske mreže, elektroenergetski sustavi
    Izvor: Shutterstock

Javna rasprava o HOPS-ovom prijedlogu trajat će dva tjedna

U skladu s člankom 104. Zakona o tržištu električne energije, operator prijenosnog sustava najkasnije do 30. rujna svake godine podnosi Hrvatskoj energetskoj regulatornoj agenciji (HERA) na odobravanje ažurirani Desetogodišnji plan razvoja prijenosne mreže 2023.-2032. utemeljen na postojećoj i predviđenoj proizvodnji i opterećenju sustava, nakon savjetovanja sa svim relevantnim zainteresiranim stranama. 

Prije upućivanja desetogodišnjeg plana razvoja prijenosne mreže na odobravanje Agenciji, operator prijenosnog sustava će uputiti prijedlog plana Ministarstvu na suglasnost.

Desetogodišnji plan razvoja prijenosne mreže sadrži učinkovite mjere koje jamče dostatnost prijenosne mreže i sigurnost opskrbe u elektroprijenosnom sustavu. On mora biti usklađen s važećom strategijom energetskog razvoja Hrvatske, Strategijom prostornog razvoja Hrvatske i prostornim planovima, važećim integriranim nacionalnim energetskim klimatskim planom, desetogodišnjim planom razvoja distribucijske mreže, zahtjevima za priključenje na prijenosnu mrežu, planovima razvoja susjednih prijenosnih mreža, zahtjevima za osiguravanje minimalnog dostupnog kapaciteta za prekozonsku trgovinu akcijskim planom za smanjenje strukturnih zagušenja i ostalim zahtjevima iz Uredbe (EU) 2019/943 te odredbama mrežnih pravila prijenosnog sustava koje se odnose na planiranje razvoja prijenosne mreže.
 

Detaljna razrada

Agencija se savjetuje sa svim stvarnim ili potencijalnim korisnicima mreže o desetogodišnjem planu razvoja prijenosne mreže kroz javnu raspravu koja traje 15 dana. Od fizičkih ili pravnih osoba koje tvrde da su potencijalni korisnici prijenosne mreže može se zahtijevati da potkrijepe takve tvrdnje. Agencija na svojim mrežnim stranicama objavljuje rezultat savjetovanja, posebice moguće potrebe za ulaganjima.

Stoga, HERA obavještava sve stvarne ili potencijalne korisnike mreže o početku javne rasprave o Desetogodišnjem planu razvoja prijenosne mreže 2023. - 2032., s detaljnom razradom za početno trogodišnje i jednogodišnje razdoblje koja će se održati u razdoblju od 8. do 22. veljače 2023.

Primjedbe je moguće unijeti u Obrazac za primjedbe i poslati na e-mail adresu savjetovanje@hera.hr najkasnije do 22. veljače. U naslovu e-mail poruke valja navesti "Savjetovanje-2023-02", a obrazac imenovati "Savjetovanje-2023-02 IME.docx" gdje IME predstavlja skraćeno ime predstavnika stvarnog ili potencijalnog korisnika mreže, objavljeno je na stranicama HERA-e

TAGOVI