Rusija vraća Bugarskoj radioaktivni otpad

Autor: I.T. Objavljeno: 12.03.2015. 🕜 13:38 Lokacija: Sofija (Bugarska)

Rusija vraća Bugarskoj 180 t visokoradioaktivnog otpada nastalog pri radu NE Kozloduj

U razdoblju 2025. - 2035. godine Rusija će vratiti u Bugarsku 180 t visokoradioaktivnog otpada koji je nastao kao rezultat rada prva četiri reaktora u NE Kozloduj, koji su sada zatvoreni, objavila je bugarska tvrtka za zbrinjavanje radioaktivnog otpada Radioaktivni otpadci (DP RAO). Ta će velika količina otpada biti uskladištena na lokaciji elektrane. Za njegovo će zbrinjavanje i za dekomisioniranje navedena četiri zastarjela reaktora trebati 1,1 mlrd. eura. Do sada je na te aktivnosti utrošeno 224 mil. eura, a 2014. godine je već uklonjeno 7200 t opreme iz strojarnica četiri reaktora, dok će u 2015. biti uklonjeno još 7200 t, javlja bugarski dnevnik 'Novinite'.

TAGOVI