Sastale se hrvatske i slovenske energetske regionalne agencije

Autor: N.D. Objavljeno: 12.05.2017. 🕜 11:09 Lokacija: Zabok

Potrebna je prekogranična investicijska platforma između Hrvatske i Slovenije

U energetskom centru Bračak održan je sastanak regionalnih energetskih agencija Hrvatske i Slovenije, a glavna tema razgovora bilo je financiranje energetski učinkovitih projekata i definiranje programskih prioriteta EU programa. Sastansku koji se održao u prostorima REGEA-e je prisustvovalo tri hrvatske i pet slovenskih regionalnih agencija. Hrvatske i slovenske energetske agencije kroz proteklo su razdoblje razvile izvrsnu suradnju na desecima EU projekata, a na mnogima od njih sudjeluju kao koordinatori, no ključni preduvjet za jačanje ove suradnje, zaključeno je na sastanku, jeste kreiranje prekogranične investicijske platforme. To znači da je potrebno definirati zajedničke potrebe i ugraditi ih u prioritete energetske politike obje države. Budući zajednički projekti agencija obuhvatit će agregiranje investicija u energetsku obnovu zgrada, posebno socijalnih stanova, te objedinjenu nabavu električnih vozila i izgradnju strukture elekromobilnosti.Na koji način financirati energetske investicijske projekte koji su od javnog značaja, ključni je izazov pred energetskim agencijama diljem Europe. Kao jedan od najučinkovitijih modela pojavljuje se dobro poznati model javno-privatnog partnerstva koji se optimalno može koristiti u kombinaciji s EU fondovima. Javno – privatni model jedini je model koji se ne računa kao opterećenje državnog proračuna, a uz to što se ne opterećuje državni proračun dobiva se najbolja usluga. Kombiniranje EU fondova i JPP-a potiču Europska komisija i Europska investicijska banka, ali i ostali subjekti organizacije i financiranja javnih infrastrukturnih projekata. Razlozi su logični: sudjelovanjem privatnog sektora u izgradnji, održavanju i financiranju javnih projekata povećava se kvaliteta javne usluge, smanjuju ukupni životni troškovi projekta, dugoročno se čuva vrijednost i kvaliteta javnih građevina, javne se investicije isporučuju unutar planiranog budžeta i roka, povećava se vrijednost za novac poreznih obveznika i krajnjih korisnika, smanjuje pritisak na tekući javni proračun te omogućava povećanje javnih investicija uz istovremeno relativno smanjenje javnog duga. Na sastanku je zaključeno da će se pokrenuti zajednička inicijativa redefiniranja prioriteta programa prekogranične suradnje na razini EU o čemu će se agencije uz pisma potpore svojih županija, gradova i općina obratiti EU komisiji i nadležnim ministarstvima za EU fondove.

TAGOVI