Savez udruga potrošača traži podršku da osporava cijenu struje

Autor: N.D. Objavljeno: 05.06.2012. 🕜 14:21 Lokacija: Split

SUZP savjetuje građanima da plate samo nesporni dio računa za struju

Savez udruga za zaštitu potrošača Hrvatske na svojoj web stranici putem ankete zatražio je podršku za osporavanje povećanje cijena električne energije. Naime, oni drže da je odlukom Vlade, od 1. svibnja 2012. godine, nastupilo povećanje cijene tarifnih stavki za kućanstva u neopravdano visokom iznosu i na način i kroz postupak koji je zakonski upitan. U tekstu koji se nalazi na web stranici Saveza udruga (Obavijest i poziv potrošačima – korisnicima električne energije) dali su obrazloženje za to i svoje viđenje mogućeg raspleta nastale situacije. Savez savjetuje da se nakon primitka račun za struju po novim cijenama, pisanim ospori i ne plati sporni dio (koji se odnosi na zakonski upitno povećanje cijene), a nesporni dio plati. Taj postupak je jednostavan i dok traje postupak rješavanja spora, ne postoji opasnost da se električna energija iskopča potrošaču, jer Zakonom o zaštiti potrošača to nije dozvoljeno. Isto tako, kažu u Savezu, radi se o sporu koji ne izaziva troškove, jer i po Cjeniku nestandardnih usluga HEP-a i po Odluci HERA-e o visini naknade za obavljanje poslova regulacije energetskih djelatnosti nije predviđeno da potrošač plaća određenu naknadu ako ospori račun. Jedini mogući trošak kojeg će HEP vjerojatno pokušati naplatiti, to je trošak opomene (5 kn prva, a slijedeće 10 kn) i ako ni to nije dozvoljeno u ovakvim slučajevima, kažu u Savezu. U slučaju da im se veći broj potrošača obrati sa iskazanom namjerom da se krene u osporavanje i ne plaćanje dijela računa HEP-u, Savez udruga će pomoći potrošačima u zaštiti njihovih interesa, uz napomenu, da samo sam potrošač može „potpisati“ osporavanje (koje će kao obrazac staviti na našu web stranicu), te prema našim savjetima dalje ići korak po korak dok ne dođemo u fazu kada je iscrpljen dio spora prema HEP-u (povjerenstvo za reklamacije), i kad se prigovor mora uputiti Hrvatskoj energetskoj regulatornoj agenciji. Tek nakon toga može se pokrenuti postupak kod nadležnog suda, a o čemu se može razgovarati kasnije, zaključuju u Savezu. "Smatramo da je mogući smjer djelovanja kroz osporavanje računa izuzetno osjetljiv postupak, koji traži potpunu pripremu i odgovarajuću edukaciju, i da je moguće službeno ga zastupati samo u slučaju značajnije podrške onih koje mi kao potrošačke udruge i zastupamo", kaže predsjednik udruge Nenad Kurtović.

TAGOVI