Sjeverna Mekedonija usvojila Nacionalni energetski i klimatski plan

Autor: N.D. Objavljeno: 08.06.2022. 🕜 09:26 Lokacija: Skopje (Sjeverna Makedonija)

Zemlja kreće na put dekarbonizaciji energetike

Sjeverna Makedonija predala je nacionalni energetski i klimatski plan (NECP), za period 2021.-2030. kao druga država članica Energetske zajednice koja je to učinila u JI Europi. Članice Energetske zajednice nemaju obvezu usvojiti NECP-ove, već samo preporuku, ali sve ih pripremaju, a osim Sjeverne Makedonije svoj plan do sada je predala samo Albanija. Crna Gora, Kosovo, Srbija i BiH kasne s izradom tog dokumenta. 

Ta južna zemlja računa na rast potrošnje primarne energije za 38% i finalne energije za 55% do 2040. kao rezultat gospodarskog rasta. Sjeverna Makedonija je u svom planu navela plan da smanji emisije 82% u odnosu na razinu 1992., promocijom niskougljičnih tehnologija. Ključne mjere su zatvaranje TE Oslomej i TE Bitola na ugljen do 2027., energetska učinkovitost i veća primjena obnovljivaca. 

Potpore

Obnovljivcima ta država namjerava davati potpore u vidu feed-in tarifa i aukcija, a u planu je i uvođenje poreza na ugljični dioksid. Udio obnovljivaca u finalnoj potrošnji energije postavljen je na 38% do 2030., uz 66% u bruto potrošnji električne energije, 45% u grijanju i hlađenju i 10% u prometu. Država računa na povećanje samoopskrbe i solarno-termalnih kolektora, izdavanje garancija porijekla energije te izgradnju hidroelektrana i plinskih kogeneracija. 

Kroz mjere energetske učinkovitosti planira se smanjivanje potrošnje finalne energije od 20,8% a primarne 34,5%, a energetska zavisnost trebala bi sa 60% pasti na 59%. Cilja se na diversifikaciju dobave plina, osobito u energetskom sektoru, planira se uspostaviti dan-unaprijed tržište električne energije i spajanje s bugarskim tržištem. 

TAGOVI