Skupštine svih članica HEP Grupe

Autor: B.L. Objavljeno: 12.06.2008. 🕜 13:35 Lokacija: Zagreb

U sjedištu HEP-a održane su sjednice skupština i nadzornih odbora svih članica HEP Grupe

U sjedištu HEP-a održane su sjednice skupština i nadzornih odbora svih članica HEP Grupe te Upravnog vijeća HEP NOC-a. Dnevnim redom obuhvaćena su izvješća o poslovanju za 2007, izvješća nadzornih odbora o obavljenom nadzoru u 2007. i izvješća neovisnog revizora, a prihvaćena su temeljna financijska izvješća i donesene odluke o upotrebi dobiti za 2007. godinu.