Slovenija je i formalno pripojila distribuciju prijenosu

Autor: N. D. Objavljeno: 22.09.2023. 🕜 14:50 Lokacija: Ljubljana (Slovenija)
  • Dalekovod s obojenim nebom u pozadini (izvornik: Carlos Castilla / Shutterstock, 2023.)

• dalekovodi, električna energija, elektroenergetski sustavi, elektroenergetske mreže
    Izvor: Carlos Castilla / Shutterstock

Očekuje se promjene i kod lokalnih distribucijskih kompanija koje će prijeći u vlasništvo države

Slovenska Vlada je u četvrtak dala suglasnost za pripajanje operatora sustava distribucijske elektroenergetske mreže SODO društvu Eles, koje je operator sustava prijenosne elektroenergetske mreže.

Vlada, kao jedini partner Elesa, u daljnjem procesu pripajanja društva SODO odriče se nekoliko prava dioničara u slučaju pripajanja iz Zakona o trgovačkim društvima, kao što su zahtjevi za izvješćivanjem, inspekcijski nadzor i revizija pripajanja.

SODO je u vlasništvu Elesa od kraja prošle godine, a njegovo pripajanje operatoru prijenosne mreže sljedeći je korak u operativnom preuzimanju poslova operatora distribucijske mreže električne energije.

Od osnivanja SODA-e u javnosti postoji politička i stručna zabrinutost da je to zapravo nepotrebno tijelo, jer sve konkretne poslove vezane uz distribucijsku mrežu zapravo obavljaju elektrodistribucije.

 
Država želi promjene

 

SODO je osnovan zbog zakonodavstva EU koje nalaže strogo odvajanje distribucije od marketinških i proizvodnih aktivnosti. Budući da su distributeri električne energije trenutno i vlasnici nekih društava za prodaju energije, osnovana je posebna dodatna pravna osobnost.

Ako bi elektrodistribucije prodale te tvrtke kćeri, same bi mogle preuzeti formalni status mrežnog operatera. Kako je proljetos pisao Dnevnik, to je i jedan od ciljeva promišljanja širih organizacijskih promjena u elektroenergetskom sustavu koje je pokrenulo Ministarstvo zaštite okoliša, klime i energetike.

Između ostalog, postojećih pet elektrodistribucijskih mreža trebalo bi spojiti u samo dvije, jednu za zapadni, a drugu za istočni dio zemlje. U sklopu tih planova trebali bi se isplatiti i manjinski dioničari elektrodistributera, kako bi te tvrtke bile u stopostotnom vlasništvu države.

Uz sve to treba pospješiti i investicijsku aktivnost elektrodistribucijskog sektora. Ulaganja u distribucijsku mrežu – planirana za 3,5 milijardi eura tijekom 10 godina – bit će ključna za tranziciju, javljaju RTV Slovenije i STA.

 

 

TAGOVI