Slovenija je malo prolongirala primjenu nove mrežarine

Autor: N. D. Objavljeno: 13.11.2023. 🕜 10:55 Lokacija: Ljubljana (Slovenija)
  • Detalj dalekovoda (izvornik: Shutterstock, 2008.)

• dalekovodi, elektroenergetske mreže, elektroenergetski sustavi
    Izvor: Shutterstock

Opskrbljivači strujom nisu spremni za nove propise

Slovenska Agencija za energetiku odlučila je odgoditi početak naplate mrežarine prema novoj metodologiji jer informacijski sustavi opskrbljivača još nisu adekvatno pripremljeni.

Kao što je poznato, 1. ožujka iduće godine određen je kao početni datum za uvođenje novog načina obračuna mrežarine, koji bi se trebao provoditi prema ugovorenoj obračunskoj snazi, a čija je glavna svrha učinkovitije korištenje postojećeg električne mreže. Vijeće Agencije za energetiku je na posljednjoj sjednici raspravljalo o inicijativi slovenskog Ministarstva zaštite okoliša, klime i energetike i opskrbljivača električnom energijom za odgodu početka primjene nove metodologije obračuna, piše portal Naš stik.

S obzirom na dodatne aktivnosti opskrbljivača, a koje se odnose na regulaciju cijena električne energije, a kako bi se izbjegle eventualne greške u izdavanju računa za električnu energiju, jer informacijski sustavi opskrbljivača još nisu spremni, Vijeće agencije je tada godine donio odluku o odgodi početka primjene nove metodologije obračuna mrežarine za elektrooperatere, odgađa se za 1. srpnja 2024.


Ujedno je Agencija za energetiku pripremila i prijedlog izmjena općeg akta koji se odnosi na izmjenu metodologije za obračun mrežarine za elektrooperatore. Izmjene se odnose na dodatno upoznavanje s ugovorenom obračunskom snagom te promjenu prijelaznog razdoblja za obračun mrežarine za prekomjernu snagu. Prijedlogom općeg akta uređuje se i način obračuna mrežarine za priključnu snagu za privremene priključke spremnika energije koji su namijenjeni isključivo za obavljanje usluga sustava. Više o tome možese se pročitati na webu Agencije. 

TAGOVI