Slovenija razmatra gradnju hidroelektrana na Muri

Autor: N.D. Objavljeno: 16.10.2017. 🕜 12:02 Lokacija: Ljubljana (Slovenija)

Nakon lanca na Savi Slovenija bi gradila hidroelektranu i na Muri

Slovenska vlada prošli je četvrtak odgovorila na zastupničko pitanje o potencijalu gradnje hidroelektrana na Muri, konkretno projektu HE Hrastje-Mota, čiji cilj je multifunkcionalan i uključuje uređivanje Mure i regulaciju podzemnih voda, turističke namjene i sl. Naime, Vlada ističe da je proces pripreme nacionalnog prostornog plana za HE Mura trenutno u fazi proučavanja varijanti. Postoje tri mogućnosti koje se razlikuju u smislu lokacije brana i strukture barijere i broja objekata. Dvije se varijante razlikuju u mjestu izgradnje brane, a treća predviđa dvije niže razine strukture brane. Vlada objašnjava da Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja nije primilo niti se bavilo nikakvim dodatnim inicijativama. Međutim, to ministarstvo u procjeni okoliša strateške energije djeluje na području energije, a ocijenili su da lanac elektrana na Muri nije prihvatljiv. U svakom slučaju ako država odluči ići dalje, bit će izrađena cjelovita studija utjecaja na okoliš za projekt. 

TAGOVI