Sramežljivo se otvara i BiH tržište električne energije

Autor: N.D. Objavljeno: 27.02.2017. 🕜 09:30 Lokacija: Sarajevo (BiH)

Tržišna utakmica na bosanskohercegovačkom tržištu struje malo pomalo se razigrava

Tržište električne energije u Bosni i Hercegovini je otvoreno za konkurenciju, navodi se u mišljenju Konkurencijskog vijeća datog na osnovu zahtjeva Međunarodnog aerodroma Sarajevo. Međutim, prema tvrdnjama tvrtki iz sektora, ključni preduvjet za otvaranje tržišta, paritet cijena električne energije kod javnog i alternativnog opskrbljivača i cijene na veleprodajnom tržištu, nije ostvaren. Formalno tržište električne energije u BiH liberalizirano je od početka 2015. godine za sve kupce. Međutim, proces izbora i promjene opskrbljivača nije zaživio u punoj mjeri, iako su primjetni pomaci. U 2016. godini broj opskrbljivača koji su aktivni na maloprodajnom tržištu se povećao, jer su kompanije HEP Trade, Proenergy i Petrol BH Oil Company preuzele opskrbu određenog broja kupaca električne energije u kategorijama ostala potrošnja i 10 kV (ukupno 14 kupaca). Zaključno sa studenim 2016. godine, 26 kupaca koje je Elektroprivreda BiH opskrbljivala električnom energijom je promijenilo je opskrbljivača, jednom kupcu je odobrena promjena od 1.11.2016. godine, a za četiri kupca od 01.12. 2016. godine. Elektroprivreda BiH je kroz postupak promjene opskrbljivača zaključila i ugovor o opskrbi električnom energijom s kvalificiranim kupcem koji važi od siječnja 2017. godine, a u proteklom periodu potpisana su i 224 aneksa ugovora o opskrbi električnom energijom sa 159 kvalificiranih kupaca. U 2016. godini, registrirana je prva promjena u Republici Srpskoj i to kupac električne energije „EFT Rudnik i Termoelektrana Stanari“ d.o.o., koji je energiju za vlastite potrebe nabavljao od Elektroprivrede RS, od veljače 2016. godine nabavlja energiju od „Energy Financing Team“ d.o.o. Bileća u količini od 1 GWh mjesečno. „Proenergy“ iz Sarajeva ima zaključene ugovore o opskrbi električnom energijom koji se iz tehničkih razloga nisu mogli realizirati na početku, te su se počeli primjenjivati sa 1. travnja 2016. godine. Međutim, usprkos svemu, u kategoriji potrošnje za kućanstva i dalje dominantnu ulogu opskrbljivača električnom energijom imaju javne tvrtke, pa se tako u FBiH i dalje 925.000 kupaca opskrbljuje u okviru univerzalne usluge koju pružaju Elektroprivreda HZ HB i Elektroprivreda BiH, svako na području svog djelovanja. U tvrtki „GEN-I“ smatraju da postoji legislativa prema kojoj je tržište električne energije otvoreno, ali da se javljaju problemi kod distribucije, jer su troškovi distribucije visoki, te je, prema njihovom mišljenju, nužno osnivanje nezavisnog distributivnog operatera kako bi opskrbljivači mogli ponuditi konkurentne cijene električne energije, izvještava Indikator.

TAGOVI