Srpska burza struje starta u studenom

Autor: N.D. Objavljeno: 25.06.2015. 🕜 10:08 Lokacija: Beograd (Srbija)

Partner na projektu je EPEX SPOT, a clearing i financijsko poravnanje će raditi ECC

Prve transakcije na Burzi električne energije u jugoistočnoj Evropi (SEEPEX) u Beogradu bit će obavljene do kraja studenog, najavljeno je danas iz Elektromreže Srbije (EMS). SEEPEX planira da do kraja studenog 2015. godine uspostavi organizirano dan-unaprijed tržište u Srbij , navodi se u priopćenju EMS-a. SEEPEX će podržati razvoj konkurentnog, transparentnog i pouzdanog tržišta električne energije za Srbiju i JI Europu, i značajno će utjecati na povećanje opsega trgovanja električnom energijom u čitavoj regiji. 
Prve transakcije će predstavljati kamen temeljac za trgovanje električnom energijom na Balkanu, istaknuo je generalni direktor EMS-a Nikola Petrović, povodom održavanja radionice koju su za buduće članove Burze organizirali EMS i francuski EPEX SPOT, partneri na projektu osnivanja Burze električne energije u jugoistočnoj Europi. "Geografska pozicija Srbije u regiji je idealna za pokretanje organiziranog tržišta električnom energijom", dodao je Jean Francois Koni-Lacost, predsjednik Upravnog odbora Europske burze električne energije (EPEX SPOT) i dodao da SEEPEX može poslužiti kao primjer za druga tržišta u regiji. Partneri na projektu uspostavljanja SEEPEX potvrdili su da će do kraja studenog započeti sa radom dan-unaprijed tržišta u Srbiji, uz prethodno provođenje testiranja i dobijanje regulatornih suglasnosti. 
Tržišna pravila, kao i procedura prijema za buduće članove SEEPEX bit će objavljeni tokom srpnja. Službeno testiranje procesa započet će u rujnu, a budući članovi i sve zainteresirane strane će biti redovno informirane o tijeku realizacije projekta.
Prvo organizirano tržište električne energije u regiji JI Europe od samog početka usklađeno je sa inicijativama povezivanja tržišta u Europi. SEEPEX je zajednička tvrtka EMS-a, koje je operator prijenosnog sistema u Srbiji i EPEX SPOT-a. Funkcioniranje SEEPEX oslanjat će se na ETS sistem za trgovanje, koji EPEX SPOT koristi za upravljanje radom svojih tržišta. Funkciju kliringa i financijskog poravnanja će, u skladu sa najboljom europskom praksom, obavljati klirinška kuća "European Commodity Clearing" (ECC). Na taj način će članovi SEEPEX-a imati koristi od uspostavljanja visokih standarda, kako u smislu usluga trgovanja, tako i u smislu klirinških usluga. Time će se omogućiti efikasno i brzo prihvaćanje postojećih inicijativa o povezivanju tržišta, poput inicijativa "4M Market Coupling" ili "Multi-Regional Coupling", koje su već primjenjuju u većini država koje pokrivaju 85% potrošnje električne energije u Europi, piše Tanjug. 

TAGOVI