Stižu novi propisi za opremu pod tlakom

Autor: B.L. Objavljeno: 13.01.2022. 🕜 09:16 Lokacija: Zagreb

Razlog je novi Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti

Do kraja godine trebat će donijeti nove podzakonske propise iz područja opreme pod tlakom. To znači da će trebati pripremiti novi Pravilnik o tlačnoj opremi (NN 79/2016), Pravilnik o jednostavnim tlačnim posudama (NN 27/2016), Pravilnik o pokretnoj tlačnoj opremi (NN 91/2013), Pravilnik o aerosolnim raspršivačima (NN 45/2014, NN 140/2014 i NN 117/2017) i Pravilnik o pregledima i ispitivanju opreme pod tlakom visoke razine opasnosti (NN 75/2020). Razlog za to je donošenje novog Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 126/2021)

Riječ je o zakonu koji je iznimno važan za tržište i mnoga tehnička područja jer se njime uređuje način propisivanja tehničkih zahtjeva za proizvode, obveze gospodarskih subjekata, propisivanje zahtjeva koje moraju ispuniti tijela za ocjenjivanje sukladnosti, kontaktna točka za proizvode, jedinstveni ured za vezu i prekogranična uzajamna pomoć, inspekcijski nadzor i prekršajne odredbe. Time je on ujedno i krovni zakon za cjelokupno područje opreme pod tlakom. Naime, podzakonskim propisima (pravilnicima) koji se donose na temelju njega podrobnije se uređuje najmanje jedan od sljedećih elemenata:
• tehnički zahtjevi koje moraju ispuniti proizvodi koji se stavljaju na tržište ili na raspolaganje na tržištu
• dokumentacija o sukladnosti potrebna za dokazivanje sukladnosti proizvoda s propisanim zahtjevima koja mora biti dostupna nadležnim tijelima
• način označavanja proizvoda.

Naravno, novi Zakon je donesen zbog usklađivanja s odgovarajućim europskim propisima, a sada će, u skladu s čl. 35. Zakona, morati biti doneseni svi novi podzakonski propisi koji se odnose na razna tehnička područja (elektroenergetiku, strojeve, opremu pod tlakom, dizala itd.).

Novi Zakon je objavljen u 'Narodnim novinama' od 24. studenoga 2021. godine i na snagu je stupio osam radnih dana kasnije. Očekuje se da bi pravilnici iz područja opreme pod tlakom mogli biti doneseni do kraja ove godine. Najviše zanimanja struke svakako će pri tome privući novi Pravilnik o pregledima i ispitivanju opreme pod tlakom visoke razine opasnosti i za njegovu će pripremu biti potrebno najviše vremena i truda, a na tom opsežnom poslu s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja surađuju stručnjaci okupljeni u Hrvatskoj sekciji za opremu pod tlakom. Dakako, sve predviđene novosti iz novog Pravilnika bit će predstavljene na 19. hrvatskom seminaru o tlačnoj opremi početkom srpnja ove godine u Zagrebu.tlačna oprema

TAGOVI