Strategija niskougljičnog razvoja upućena u Sabor

Autor: N.D. Objavljeno: 26.04.2021. 🕜 12:24 Lokacija: Zagreb

U tri brzine do istog cilja - niskougljični razvoj uz EU fondove

Vlada je sa sjednice u četvrtak u Hrvatski sabor poslala prijedlog dugo očekivanog dokumenta, koji se rađao još od 2015. - Strategiju niskougljičnog razvoja RH do 2030. s pogledom na 2050. godinu, čiji je cilj smanjenje emisija stakleničkih plinova i niskougljični razvoj. Prijedlog sadrži tri scenarija mogućnosti smanjenja emisija strakleničkih plinova u odnosu na razinu emisije u 1990.: referentni scenarij, scenarij postupne tranzicije i scenarij snažne tranzicije. 

Ministar gospodarstva i održivog razvoja Tomislav Ćorić kaže da scenarij postupne tranzicije podrazumijeva dodatno ulaganje u energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije, što bi doprinijelo smanjuju emisija stakleničkih plinova za 33,5% u 2030. godini i 56,8 posto u 2050. godini, a scenarij snažne tranzicije predviđa smanjenje emisije za 80% u 2050. godini. Uz postojeće mjere moguće je doseći 73,1 posto smanjenja dok se ostali udio može postići tek uz primjenu novih tehnologija koje su danas još u razvoju, kaže Ćorić. 

Na temelju strategije izradit će se akcijski plan provedbe koji će sadržavati konkretne mjere s nositeljima, rokovima, potrebna sredstva i izvore financiranja provedbe. Za sada se troškove provedbe ne može procijeniti, s time da je obaveza svih država članica EU-a koristiti 30 posto sredstava iz Višegodišnjeg financijskog okvira 2021.-2027. i 37 posto iz Fonda za oporavak i otpornost za rashode povezane s klimatskim ciljevima.

TAGOVI