Struja iz NE Krško 2 koštala bi 95 eura/MWh

Autor: N.D. Objavljeno: 18.05.2017. 🕜 11:19 Lokacija: Ljubljana (Slovenija)

Zeleni traže procjenu utjeca na okoliš NEK za rad nakon 2023.

Novi blok u nuklearnoj elektrani Krško neće se graditi ako Slovenija ne uvede podršku u vidu CRM-a (naknade za kapacitet), ELES ne osigura dodatna sredstva za tercijarnu rezervu i Agencija za energiju ne poveća tarife za upotrebu prijenosne mreže radi dodatnih sredstava, koje bi ELES mogao iskoristiti za zakup tercijarne rezerve, rekao je direktor ELES-a Aleksander Mervar za energetiku.net. On ocjenjuje da bi proizvodna cijena električne energije iz novog bloka mogla biti 95 eura/MWh. Martin Novšak, direktor GEN Energije pak ističe da je velik udio  energetskom miksu presudan za uravnoteženu provedbu definiranih ciljeva održive energije u toj zemlji. 
Inače, grupa zelenih nevladinih udruga uložila je prije tjedan dana žalbu protiv odluke slovenske Agencije za okoliš (ARSO) tražeći da se napravi procjena utjecaja na okoliš elektrane koja bi umjesto 40 godina trebala raditi 60 godina, do 2043., kako je odlučio Nadzorni odbor NEK-a. NEK je dozvolu za rad dobila 1984. bez vremenskog ograničenja, a Uprava RS za nuklearnu energiju 2012. je NEK-u izdala dobije odluke kojima je dozvolila promjenu tehničke specifikacije na temelju koje je moguće rad NE Krško produžiti ne samo na 40 već i na 60 godina. Uprava NEK-a to je shvatila kao odobrenje za rad. Ipak, zeleni kažu da bi na temelju članka 51.a Zakona o zaštiti okoliša NEK od Agenciji za okoliš zatražiti da se procijeni da li bi za to produženje trebalo provesti procjenu utjecaja na okoliš. Taj prijedlog ARSO je odbio 2016. kazavši da procjena nije potrebna. Inače, NE Krško izgrađena je i puštena je u rad u vremenu kad strukturiranog postupka procjene utjecaja na okoliš kakav danas postoji uopće nije bilo. 

TAGOVI