Studija utjecaja na okoliš pred Čerkezovcem

Autor: B.O. Objavljeno: 01.04.2020. 🕜 08:46 Lokacija: Zagreb

Bivše vojno skladište kao Centar za zbrinjavanje radioaktivnog otpada

Fond za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško 31. ožujka preuzeo je od Ministarstva zaštite okoliša i energetike (MZOE) na uporabu lokaciju bivšeg vojnog skladišta Čerkezovac u općini Dvor. 

Nacionalnim programom provedbe Strategije zbrinjavanja radioaktivnog otpada, iskorištenih izvora i istrošenog nuklearnog goriva (Program za razdoblje do 2025. godine s pogledom do 2060.) navedena je lokacija Vojno skladišnog kompleksa Čerkezovac kao preferentna za uspostavu Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada

 

Sigurnosne analize 

"Uspostavom Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada Hrvatska će na siguran, sustavan i provjeren način zbrinuti radioaktivni otpad i iskorištene izvore ionizirajućeg zračenja koje posjeduje. Kako bi se to postiglo, ponajprije će biti potrebno dokazati da ovaj zahvat neće imati štetnog utjecaja na okoliš i to izradom studije utjecaja na okoliš. Kao podloge za izradu studije utjecaja na okoliš provest će se istražni geološki radovi, odrediti nulto radiološko stanje i izraditi sigurnosne analize", objavljeno je na stranicama Fonda

Tijekom projekta, dodaju u Fondu, kontinuirano će se surađivati s lokalnom i općom javnosti te prekograničnim dionicima. Ako postupak utjecaja na okoliš potvrdi da lokacija neće imati štetan utjecaj na okoliš, uslijedit će postupak ishođenja lokacijske i građevinske dozvole.

TAGOVI