Tješnja suradnja na razvoju elektroprijenosnog sustava BiH

Autor: B. O. Objavljeno: 08.09.2023. 🕜 10:40 Lokacija: Banja Luka (BiH)
  • Dalekovodi (izvornik: Shutterstock 2015.)

• dalekovodi, elektroenergetika, električna energija, elektroenergetski sustavi, elektroenergetske mreže
    Izvor: Shutterstock

Ministarstva FBiH i RS-a trebaju izravnije te kontinuirano surađivati s Elektroprijenosom BiH

U oba entiteta postoji izuzetno veliko zanimanje za gradnju sunčanih elektrana i vjetroelektrana, posebice u Hercegovini te je stoga potrebno dodatno raditi na razvoju elektroprijenosnih kapaciteta, zaključili su federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić i ministar energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić na sastanku koji je održan ovaj tjedan u Banja Luci. 

Ministri su stoga istaknuli nužnost izravnijeg djelovanja i suradnje dva ministarstva s Elektroprijenosom BiH tako da ona budu više operativno te kontinuirano uključena u aktivnosti koje se tiču razvoja elektroprijenosnog sustava

Osim toga, priopćeno je iz Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, tema sastanka bili su razvojni projekti u energetici u Federaciji BiH i RS-u te nastavku provedbe započetih aktivnosti u ministarstvima. Ministri su izrazili potrebu da se kontinuiranom komunikacijom i koordinacijom aktivnosti usuglase i ponude provediva rješenja za neka otvorena pitanja.

Plinska infrastruktura 

Također, izvijestila je Vlada FBiH, na sastanku je bilo riječi o ispunjavanju obaveza iz Trećeg energetskog paketa, ponajprije o Zakonu o regulatoru električne energije i prirodnog plina, prijenosu i tržištu električne energije u BiH. Naglašeno je da je u interesu oba entiteta da se rad na navedenom zakonu ponovo pokrene i nastavi kroz rad radne grupe, a s ciljem njegovog konačnog usvajanja.

Sudionici sastanka su razgovarali i o realizaciji projekata gradnje plinske infrastrukture, istaknuvši njezinu važnost, posebice sa stajališta diversifikacije opskrbnih pravaca te kako se očekuje od Vijeća ministara BiH da nastavi aktivnosti s ciljem potpisivanja međudržavnih ugovora između BiH i Srbije i BiH i Hrvatske koji se odnose na projekte gradnje plinovoda prema tim susjednim državama.

TAGOVI