U BiH-u tvrtke plaćaju cijenu električne energije za kućanstva

Autor: M.E. Objavljeno: 12.06.2018. 🕜 11:41 Lokacija: Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Niske tarife za kućanstva su neisplative nezavisnim opskrbljivačima

Tržište električne energije u Bosni i Hercegovini liberalizirano je 2015. godine, kada je kupcima električne energije na tržištu omogućena da biraju od koga žele kupovati struju. Kupci su mogli birati između tri državne elektroprivredne tvrtke i još 23 nezavisna opskrbljivača, međutim njihova zainteresiranost prema otvorenom tržištu u proteklim godinama bila je dosta mala. Izgleda da su regulirane tarife za kategoriju kućanstava još uvijek relativno niske i da ne ostavljaju prostor za druge opskrbljivače da formiraju niže tarife koje bi im omogućile dobit. Elektroprivreda BIH (EPBiH) je objasnila da je 2016. godine vidljiviji prijelaz dijela krajnjih kupaca na druge opskrbljivače, ali većina njih se u drugoj polovici 2017. godine vratila EPBiH-u, prvenstveno zbog niskih cijena, koje ne daju prostora konkurenciji. Amer Jerlagić, bivši direktor EBiH, objašnjava: „Gotovo je nemoguće imati niže cijene od onih koje su danas u Bosni i Hercegovini. No, u odnosu na cijene električne energije u zemljama Europske unije, može se reći da su cijene u BiH-u niske, ako se pri tome ne uzme u obzir životni standard i kupovna moć građana.“ Slobodnim tržištem električne energije osigurani su preduvjeti za povećanje cijena električne energije i predstavnici međunarodne zajednice zagovaraju model koji se primjenjuje u EU, gdje su prosječne cijene električne energije 50% manje za kupce koji ne spadaju u  kategoriju kućanstva u odnosu na kućanstva. Prema tome, izgleda da tvrtke u BiH-u plaćaju cijenu električne energije za kućanstva, što je za međunarodne zajednice neprihvatljivo. Unatoč takvoj situaciji, do povećanja cijena električne energije neće doći ove godine, tvrdi Jerlagić, objavio je Capital.

TAGOVI