Uređenje mrežnih odnosa i postupaka

Autor: B.O. Objavljeno: 15.07.2022. 🕜 14:04 Lokacija: Zagreb

Javno savjetovanje o prijedlogu Pravila o priključenju na prijenosnu mrežu

Hrvatski operator prijenosnog sustava (HOPS) provodi javno savjetovanje o prijedlogu Pravila o priključenju na prijenosnu mrežu

Tim pravilima uređuju se međusobni odnosi operatora prijenosnog sustava i podnositelja zahtjeva u postupku priključenja građevine na prijenosnu mrežu i izgradnje potrebne infrastrukture za takvo priključenje. 

Također, njima se uređuje postupak povodom zahtjeva priključenog korisnika mreže u slučaju povećanja priključne snage, promjene na priključku, promjene mjerne opreme i priključenja novih ili povećanja snage postojećih vlastitih izvora napajanja te drugih promjena koje imaju utjecaj na prijenosnu mrežu. 

Primjedbe se dostavljaju isključivo elektroničkim putem, dostavom Obrasca za primjedbe – Pravila o priključenju, objavljeno je na stranicama HOPS-a

Rok za podnošenje primjedbi na prijedlog je 16. kolovoza.

TAGOVI