Usprkos presudi Vlada želi s MOL-om pregovarati o upravljanju INA-om

Autor: N. D. Objavljeno: 02.02.2023. 🕜 08:29 Lokacija: Zagreb
  • Upravna zgrada INA-e u Zagrebu (izvornik: INA, 2023.)

• INA, zgrade
    Izvor: INA

Pravnici zaključuju da presuda Sanaderu i Hernadiju za korupciju nema pravnih učinaka na ugovore države i MOL-a

Jučer je pod predsjedanjem premijera Andreja Plenkovića, održan 16. sastanak Savjeta za INA-u, Vladinog savjetodavnog tijela za odnose s MOL-om.

Članovi Savjeta razmotrili su Pravno mišljenje Radne skupine pravnih fakulteta u RH o pravnim učincima koje donošenje pravomoćne presude Vrhovnog suda u predmetu Sanader i Hernadi ima na ugovore između Hrvatske i MOL-a, kao i mišljenje Državnog odvjetništva Republike Hrvatske  oko izvršenja odnosno plaćanja naknade štete MOL-u slijedom pravorijeka Arbitražnog suda pri Međunarodnom centru za rješavanje ulagačkih sporova (ICSID-a).

Na sastanku je donesen zaključak kojim se ministar gospodarstva i održivog razvoja dr.sc. Davor Filipović, uz potporu ministra pravosuđa i uprave Ivana Malenice, zadužuje nastaviti razgovore s MOL-om oko izvršenja pravorijeka ICSID-a, u kontekstu širih odnosa RH i MOL-a i uvođenja novog modela korporativnog upravljanja INA-om. 

Pravna stajališta

Naime, Vlada je temeljem Okvirnog sporazuma o suradnji između Vlade Republike Hrvatske i četiri pravna fakulteta u studenom 2022. zatražila izradu sveobuhvatnog pravnog mišljenje o ništetnosti ugovora s MOL-om i isplati naknade štete temeljem pravorijeka Arbitražnog suda pri Međunarodnom centru za rješavanje ulagačkih sporova (ICSID-a).

Pravno mišljenje izradili su profesori s katedri međunarodnog privatnog prava, kaznenog, trgovačkog i obveznog prava. 

Pravno mišljenje, između ostalog, ističu, daje odgovor na pitanja vezana za pravne učinke presude Vrhovnog suda RH na ugovore između Hrvatske i MOL-a, stajalište o mogućnosti poduzimanja pravnih radnji i nadležnosti za osporavanje navedenih ugovora te mišljenje o obvezi izvršenja pravorijeka ICSID-a.

Presuda Vrhovnog suda nema težinu

Iz Vlade, uz napomenu, da ne ulaze u tumačenje mišljenja pravnih fakulteta, navode da je izraženo stručno stajalište kako presuda Županijskog suda u Zagrebu u predmetu Sanader i Hernadi koja je potvrđena presudom Vrhovnog suda ne proizvodi učinke u odnosu na ugovore između Republike Hrvatske i MOL-a.

Pod pretpostavkom da su arbitražne klauzule iz ugovora s MOL-om valjane, (a pretežu razlozi da jesu) ne postoji nadležnost suda Republike Hrvatske za odlučivanje po tužbi Hrvatske protiv društva MOL, a radi utvrđenja ništetnosti ovih ugovora.

Naknadu štete iz pravorijeka ICSID-a oportuno je podmiriti, u skladu s međunarodnim obvezama. Da podsjetimo, riječ je o 236 mil. USD ili 1,8 mlrd. kuna. MOL je sudski tražio naknadu veću od milijardu USD. 

U pogledu izvršenja odnosno plaćanja naknade štete MOL-u slijedom ICSID-ovog pravorijeka zatraženo je i očitovanje DORH-a, koje je dostavljeno Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja 27. siječnja 2023. I DORH savjetuje državi da postupi prema odluci ICSID-a i plati odštetu MOL-u. 

 

TAGOVI