Ususret Glavnoj skupštini INA-e

Autor: B. O. Objavljeno: 09.05.2023. 🕜 14:46 Lokacija: Zagreb
  • Upravna zgrada INA-e u Zagrebu (izvornik: INA, 2023.)

• INA, zgrade
    Izvor: INA

Dividenda bi iznosila 20 eura, što je za 53 posto više nego u prethodnoj godini

Uprava i Nadzorni odbor INA-e su koncem travnja donijeli odluku o sazivanju Glavne skupštine koja se održava 15. lipnja u 12 sati. 

Dioničari INA-e tada će odlučivati o prijedlogu da se većina dobiti iz 2022., tj. 200 milijuna eura isplati za dividendu, navodi se, među ostalim, u Pozivu na Glavnu skupštinu koji je objavljen na Zagrebačkoj burzi.

Glavna skupština utvrđuje kako je dan kojim dioničari evidentirani u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva stječu pravo na isplatu dividende 21. lipnja. Dividenda će se isplatiti u novcu, dioničarima, najkasnije do 14. srpnja.

Podsjećamo, NO INA-e je na sjednici održanoj 22. ožujka dao suglasnost na revidirane financijske izvještaje za godinu završenu 31. prosinca 2022. s izvještajem neovisnog revizora. 

NO je na istoj sjednici dao suglasnost na prijedlog Uprave da se iznos dobiti za 2022. od gotovo 1,84 milijarde kuna, što iznosi nešto manje od 243,8 milijuna eura, rasporedi u zakonske rezerve (u iznosu od gotovo 12,2 milijuna eura), isplatu dividende (u iznosu od 200 milijuna eura, tj. 20 eura po dionici ili za 53 posto više nego prethodne godine kada je iznosila 98 kuna) te u zadržanu dobit (gotovo 31,6 milijuna eura).

TAGOVI