Važne izmjene konačnog prijedloga Zakona o tržištu električne energije

Autor: N.D. Objavljeno: 30.09.2021. 🕜 11:59 Lokacija: Zagreb

Postojeći EOTRP će se dopunjavati energetskim odobrenjem koje postaje alfa i omega

Vlada je u četvrtak na sjednici dala odobrenje svom predstavniku da prihvati amandmane na novi Zakon o tržištu električne energije koji danas treba biti izglasan u Saboru. Amandmani koji se prihvaćaju su oni Odbora za gospodarstvo i kluba HDZ-a. Najvažnija izmjena tiče se članka 133. gdje se amandmanom dodaje novi stavak. Prema izmjenama operator sustava dužan je, za projekte za koje je investitor s operatorom sustava sklopio sporazum o izradi EOTRP-a za novo energetsko postrojenje do stupanja na snagu novoga Zakona, zatražiti nadopunu zahtjeva za izdavanjem EOTRP-a važećim energetskim odobrenjem, kojeg je investitor dužan dostaviti operatoru sustava u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona. 

U obrazloženju stoji da je bilo nužno urediti odnos vezano uz institut energetskog odobrenja, kao jedini institutom, koji će ubuduće jamčiti pravo za izgradnju proizvodnih postrojenja na javnom zemljištu, kao i uvažavajući činjenicu da su zagušenja zahtjevima za priključcima kod operatora sustava, dovela do potrebe izgradnje i modernizacije mreže što priključak u ovom trenutku čini neprimjereno skupim. U interesu budućih investitora da se institut energetskog odobrenja ishođen na javnom natječaju počne primjenjivati u najkraćem vremenu, zaključuje Vlada kojoj je u interesu da natječaj po premijskom modelu prođe što bezbolnije za sve.

Stari i novi projekti

Naime, taj amandman uređuje prijelazno razdoblje na način da ga izjednačuje s uvjetima određenim budućim nositeljima projekta kojima je isključivo omogućeno sklapanje ugovora o priključenju s operatorom sustava. "Obzirom na Nacionalni program oporavka i otpornosti, sredstva koja su osigurana za izgradnju infrastrukturne mreže činiti će znatnu razliku u odnosu na današnju situaciju i sam priključak će, kao takav pojeftiniti što će u konačnici dovesti do većeg ulaganja u Republici Hrvatskoj. Zbog toga je učinkovito za one investitore koji do sada nemaju ugovorni odnos s HOPS-om otvoriti mogućnost da ukoliko imaju energetsko odobrenje mogu isti ostvariti, u kom slučaju, izdano energetsko odobrenje ima mogućnost ugovaranja priključka s operatorom sustava", stoji u obrazloženju.


Investitorima je ova izmjena od vitalnog značaja, samo je pitanje hoće li resorno ministarstvo biti ažurno u izdavanju energetskih odobrenja koja se u Hrvatskoj čekaju mjesecima i usporavaju projekte. Također, izmjene kroz amandmane idu za to da se operator skladišta energije na OMM postrojenja za skladište u stavku 8. članka 48. ne smatra krajnjim kupcem, osim vlastite potrošnje. Tom važnom izmjenom se vlasnike vlastitih baterijskih pohrana oslobađa plaćanja naknade za korištenje prijenosne i/ili distribucijske mreže, što je samorazumljivo. 

TAGOVI